Karl Hansen
Alle er barn når de sover (2007) — Karl Hansen
Mumblejoy (2009) — Karl Hansen
Where the wild things are (2009) — Karl Hansen
What a difference a day makes (2009) — Karl Hansen
Home is where my art is (2009) — Karl Hansen
Espace d'Amour I (2009) — Karl Hansen
Espace d'Amour II (2009) — Karl Hansen
Espace d'Amour III (0) — Karl Hansen
Home is where my art is V (2009) — Karl Hansen
Home is where my art is IV (2009) — Karl Hansen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2009) — Karl Hansen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2009) — Karl Hansen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2009) — Karl Hansen

”Too much is a good beginning”✶ er et beskrivende utgangspunkt for Karl Hansens synkoperte rytmekomposisjoner. På lerretene forskyves ulikt betonte elementer i tett samspill. I en vrimmel av farger legges det an til pulserende flater som søker utover sine fysisk definerte grenser og blir ved å aktiveres i betrakterens underbevissthet.

Hansen følger en form for eliminasjonsmetode når han vurderer elementenes fargesammensetning. Han starter med å forvalte et bredt register av farger basert på tunge valører. Disse er fordelt innenfor hver sine definerte celler. Deretter rettes konsentrasjonen mot reduksjon og forrykkelse av rom og fargemetning. I komplekse konstruksjoner søker Hansen å oppnå bevegelser på tvers av repetisjoner og gjenkjennelige strukturer. Det dannes en indre dynamikk som vibrerer på hele flaten og lar øyet forflytte seg på ulike punkter i planet. Konstruksjonen kan sammenliknes med et legeme slik vi kjenner det fra fysikken. Legemet er oppbygd av elementærpartikler med positive og negative spenninger. Spenningene er nødvendige for å holde legemet sammen. Når man iakttar partiklene, vil de samle seg til én fysisk form for det blotte øyet. Fargenes elementer i maleriet derimot, vil fortsette å oppleves bare som partikler uten et samlende omriss. De nonfigurative strukturene har ingen naturlig avkortning og kan med letthet forstås som utsnitt tilhørende en større sammenheng.

Hansen viser også motiver av en mer forenklet og leken karakter. Disse har tegninger og skisser som forløpere og kan i noen tilfeller relateres til kulissedesign for ballettscenen som Hansen har hatt som kunstneriske oppdrag. I bildene får større figurdannelser tvinne og sno seg i og mellom hverandre, frigjort fra den fortettede massen som råder grunnen i den andre gruppen malerier.

Karl Hansen er utdannet ved Kunst- og håndverkskolen og Statens Kunstakademi i Oslo. Han har deltatt på en rekke kollektivutstillinger nasjonalt og internasjonalt og stilt ut flere ganger separat i Norge. Hans arbeider er representert i samlingen til Nordnorsk Kunstmuseum og arbeider er også innkjøpt av blant annet Norsk Kulturråd, Statoil, Det Norske Storting, Utenriksdepartementet, LCA - London Contemporary Art, Helse Midt-Norge, Mesta, Oslo kommunale kunstsamlinger, Lund kommune og Utsmykningsfondet for offentlige bygg.
✶ Mae West

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern