Thomas Pihl
Oversiktsbilde fra utstillingen (2010) — Thomas Pihl
Untitled #4 (2010) — Thomas Pihl
Untitled #5 (2010) — Thomas Pihl
Untitled #6 (2010) — Thomas Pihl
Untitled #3 (2010) — Thomas Pihl
Untitled #2 (2010) — Thomas Pihl
Oversiktsbilde fra utstillingen (2010) — Thomas Pihl
Oversiktsbilde fra utstillingen (2010) — Thomas Pihl

Det tilsynelatende formale utgangspunktet i Pihls “monokrome” malerier er farge, lys og overflate. Arbeidene er akryl på lerret og er produsert av tynne sjikt som tillater lys å trenge gjennom overflaten og omslutte pigmentet. Disse arbeidene er utført med maling i flere lag og ved bruk av semi-transparent akrylmaling. Malerienes kunstneriske kvalitet befinner seg blant annet i den komplekse blandingen mellom det maleriske og naturlige lyset.

Det kritiske elementet i Pihls prosjekt er hvordan estetikk og den visuelle kulturen involverer og invaderer våre liv. Med sine tilsynelatende perfekte flater og sine oscillerende farger har han fanget den glatte og perfekte estetikken i den visuelle dagligdagse kulturen. Spørsmål rundt det kulturelle, politiske og etiske masseforbruk av bilder, er sentrale temaer i verkene hans.

En motor i kunstnerskapet mitt, er å observere den enorme produksjonen av estetikk som vestlig kultur har utviklet i kjølvannet av kapitalisme og globalisering. Skjønnhet er forvekslet med vanedannende perfeksjonisme som skaper total blindhet, har han en gang uttalt.

I bildene sine stemmer han det visuelle vokabularet så lavt at sjansen for ikke å kommunisere er stor. Han bearbeider maleriene til en ”smooth” – overflate, og det kan være nærliggende å tillegge dem utelukkende estetiske egenskaper. De fremstår som stressfrie, og kan se ut som de er maskinproduserte. Men den kunstneriske spenningen er mer kompleks enn som så. Spor fra prosessen, ”skjønnhetsfeil”, som bobler og riper fra behandlingen og synlige manipuleringer, blir vitale komponenter i det kunstneriske uttrykket. Dette er viktige elementer i den visuelle erfaringen. Spenningen mellom de tilslørte, nesten usynlige manipulasjonene og overflatens sensualitet, kan stå som metaforer for oppdagelse og avsløring.

Thomas Pihl bor og arbeider i New York City og i Bjørsvik i Lindås kommune.
Han er utdannet ved Kunstakademiet og Kunst- og håndverkskolen og School of Visual Arts – New York. Han er innkjøpt av offentlige og private samlinger i Norge og i utlandet. Han har hatt flere separatutstillinger i Norge og i utlandet, og har mottatt en rekke priser og utmerkelser.
Det er første gang han har separatutstilling i Kunstnerforbundet.

Følgende institusjoner har støttet utstillingen:
Sparebanken Vest Kunstnerstipend 2009
Ingrid Lindback Landgaard Stiftelse
Statens Kunstnerstipend

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern