Edith Lundebrekke
Oversiktsbilde fra utstillingen (2010) — Edith Lundebrekke
Vibrant Green (2010) — Edith Lundebrekke
Deep Purple (2010) — Edith Lundebrekke
Sycamore (2010) — Edith Lundebrekke
Deep Purple / Blue Velvet (2010) — Edith Lundebrekke
Mellow Yellow (2010) — Edith Lundebrekke
Peroba Rosa (2010) — Edith Lundebrekke
Peroba Rosa (2010) — Edith Lundebrekke
Magenta Moaré (2010) — Edith Lundebrekke

Interaksjon

I prosjektet Interaksjon viser Edith Lundebrekke relieffer av trespiler montert på bemalte treplater. Enkle systemer danner basis for hennes kunst. Slik hun har utforsket det her, vil bakgrunnen ha den samme inndelingen i alle relieffene, mens spilenes oppbygging samt valg av farge gir grunnlag for en variasjon av mønster. Spiler og bakgrunn danner sjikt som gjensidig påvirker hverandre. Spilene skaper en tredimensjonal virkning som gjør at bildet endrer seg ved bevegelse, og det oppstår en visuell tvetydighet som påvirker betrakterens persepsjon av verket.

I arbeidet med regelbundne systemer som har relasjoner til rom, sted og kontekst, har Lundebrekke blitt tildelt en rekke større utsmykningsoppdrag, blant annet for sykehus, skoler og Regjeringens Representasjonsanlegg.

Utstillingstittelen Interaksjon henspiller på arbeidenes farge, materiale og system og hvordan sammenvevingen av disse elementene kan påvirke til flere nivåer av opplevelse. Betrakterens blikk utfordres gjennom perseptuelle og optiske virkninger. I objektenes rike kompleksitet ligger nedfelt muligheter for både emosjonell og intellektuell tilnærming. Interaksjon refererer til samhandlingen mellom trespiler og bakgrunn, mellom farger og deres blandinger og mellom verk og betrakters bevegelsesmønster.

Edith Lundebrekke er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, Oslo, med hovedfag ved institutt for tekstil. Hun har hatt flere separatutstillinger i Norge og deltatt på en rekke kollektivutstillinger nasjonalt og internasjonalt. Arbeidene hennes er innkjøpt av landets ledende kunstinstitusjoner, og hun har utført mange utsmykninger for offentlige aktører. Hun har opparbeidet seg lang erfaring som kunstnerisk konsulent og kurator.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern