Hanne Tyrmi
Diaspora, bord II (2010) — Hanne Tyrmi
Diaspora, bord III (2010) — Hanne Tyrmi
Diaspora, bord I (2010) — Hanne Tyrmi
Diaspora, bord IV (2010) — Hanne Tyrmi

Diaspora

Hanne Tyrmis nye installasjon er en logisk videreføring av hennes tidligere utstillinger, som alle har stilt spørsmål til kultur og kjønnsidentitet og utforsket menneskelige følelser og psykologi både i uttrykk og materialbruk. Selv om omfang og tema for arbeidene hennes har endret seg, tilnærmer hun seg alltid materialene på den samme gjennomarbeidete måten. De nye skulpturene fører tilskueren inn i en verden der minner, fakta og fiksjon går over i fri assosiasjon, et sted der en blir vitne til at det blir skapt nye ideer. Det er et skritt inn i et landskap der virkeligheten tilsløres, en gråsone mellom kunsten og verden utenfor galleriet. Konseptuelt fører den femdelte installasjonen hennes tilskueren bort fra etablert kunnskap og forventninger. Hun inviterer den besøkende med på en reise inn i en annen virkelighet.

Tyrmi kan på samme måte som buktaleren få en livløs gjenstand til å snakke. Hennes skulpturer snakker med kunstens språk, som betyr at de er synlige tegn på noe som vi kan tolke meninger ut av. Installasjonene er hennes middel til kommunikasjon med publikum. De skaper sammenhenger og gir ordene nytt innhold.

Diaspora er tittelen på utstillingen. Ordet betyr forflytning, eller å spre seg i alle retninger, men har også en betydning om noe mer tilbakeskuende enn rettet mot målet. Vi ønsker å vite mer om hvor disse skapningene kommer fra enn hvor de skal. I forestillingen om diaspora representerer start og mål uunngåelig motsatte krefter. Som i en magnet styrer disse kreftene vandringen og målet i en evig runddans, der det ene driver det andre. Utstillingens reise er uten mål og mening. Beliggenheten er ubestemt og aluminiumsflaten som dyra går på kopler dem fra ethvert kjent sted.

Hanne Tyrmi er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo, hun har foretatt flere og lange studiereiser. Hun har hatt flere separatutstillinger og deltatt på mange kollektive utstillinger. Hanne Tyrmi har hatt flere utsmykningsoppdrag, og arbeidet med ulike film- og videoprosjekter. Det er første gang hun stiller ut i Kunstnerforbundet.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern