Ole Møller
Heaven Up Here (2009) — Ole Møller
U.t. (2009) — Ole Møller
U.t. (2009) — Ole Møller
U.t. (2009) — Ole Møller
Upcoming generation (2009) — Ole Møller
Wound (2009) — Ole Møller
Into Your Heart (2009) — Ole Møller
Marius (Diptych) (2009) — Ole Møller

Fotografi

I Ole Møllers billedverden skildres vår eksistens som en skjør og utsatt konstruksjon. Møller iscenesetter rom i svart/hvitt uten menneskelig tilstedeværelse og hvor det i overført betydning ligger ledetråder til oppvekstskildring som favner om det forunderlige og begripelige, det frihetsberøvende og grenseløse.

I Møllers motiver er fokus rettet mot menneskers virke i natur og arkitektur. De fotograferte miljøene synes å være tilfeldig plukket og rommer ingen antydninger om geografisk gjenkjennelse. Bygningsfragmenter og fasader er avbildet uten at deres funksjon eller videre kontekst synes åpenbar. Ofte har Møller landet på et utvalg detaljer som er framhevet i kraft av deres visuelle form og poetiske kvaliteter. Disse kan gjerne fremstå med skulpturelle egenskaper da det er lagt vekt på vesentlige elementer som lys- og skyggemodulering, overflatebehandling og komposisjon.

Bildenes flertydige fortolkningsmuligheter ligger i bruken av symboler. Fotografens blikk og hans forelagte utvalg i motivene bygger opp under et billedspråk som forteller i overført betydning. I dokumentasjonene av forlatt bygningsmasse er grunnen ryddet for sanselige og assosiasjonsskapende opplevelser.

Ole Møller er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole og Kunstakademiet i Oslo. Han har fotografert aktivt siden 1960-tallet. I 2010 viser han, i tillegg til i Kunstnerforbundet, også separatutstilling i Fotografiens Hus i Oslo.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern