Ulf Nilsen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2010) — Ulf Nilsen
Oversiktsbilde fra ustillingen (2010) — Ulf Nilsen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2010) — Ulf Nilsen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2010) — Ulf Nilsen
Geology (2010) — Ulf Nilsen
Digging for Gold (2010) — Ulf Nilsen
Patterns (2010) — Ulf Nilsen
View from the Balcony (2010) — Ulf Nilsen
Girl Talk (2010) — Ulf Nilsen
Sisters (2010) — Ulf Nilsen
At Day's End (2010) — Ulf Nilsen
Under a Full Moon (2010) — Ulf Nilsen
The First Born (2010) — Ulf Nilsen

Views From A Balcony er tittelen på Ulf Nilsens utstilling i Kunstnerforbundet. Maleriene viser scener fra stranden og kan sammenliknes med dagbokens antydende språk, forstått som en bearbeiding av noe som har vært, men også som en fremadskuende drøm om hva som kan bli. Utstillingen rammes inn av Nilsens selvskrevne dikt om å betrakte hendelser på en spesiell dag ved stranden. Teksten henspeiler på en opplevelse de fleste kan kjenne seg igjen i, nemlig å ligge på en strand og se opp på skyene. Undres. Fantasere.

I utstillingen ser vi situasjoner hvor mennesker graver i jorden og samler vrakrester på stranden. Så begynner historien. Hva leter de etter? Skal de bygge noe? Stiger de opp av sanden, eller synker de ned? Alle scenene representerer i utgangspunktet kjente situasjoner for oss som betraktere. Men plutselig innser man at det er noe som ikke stemmer. Alltid finnes det en ventende stillhet i hans malerier.

I maleriet Sisters samler to kvinner vrakgods i vannet. Nok en kjent scene. Maleriet er fylt av et dramatisk stille lys, og et stummende mørkeblått bånd preger maleriets midtre del. De lysere punktene i det mørke feltet fungerer nesten som hull i et uferdig puslespill. Kanskje kvinnene konsentrerer seg om å løse en gåte og finne de manglende bitene? Lerretet skinner gjennom malingen flere steder slik at kroppene blir forent med lerretet. I så måte problematiserer Nilsen modernismens mediumsspesifisitet og fastslår maleriets status som todimensjonal flate, i kontrast til dets evne til å representere drømmen, det irrasjonelle og tvetydige.

Nilsen iscenesetter maleriene sine i en utstillingskontekst ved å tilføre elementer av glass og speil som forsterker, understreker og binder sammen utstillingens malerier gjennom en referanse til himmel og vann, sand og jord. Speilet i gallerirommet gir betrakteren følelsen av å være flytende og vektløs over en uendelig grunn. Himmelen trekkes ned i rommet. Drøm og virkelighet møtes i speilet. Betrakterens tilstedeværelse i forhold til verket forsterkes når han eller hun møter sitt eget blikk i speilet. Illusjonen brytes. Virkeligheten er plutselig til stede i drømmen.

Nilsen arbeider med spor, etterklang og minner. Bearbeidelser av tid. I sitt kunstnerskap har han gjennomgående arbeidet med problematiseringer av vann, jord, luft og ild. Det transparente språket i vannet, kombineres med maleriet som noe substansielt, konkret og fysisk.

Dersom man skal forsøke å beskrive et gjennomgående billedspråk hos en så variert kunstner som Ulf Nilsen, er det nærliggende å trekke frem spenningen mellom det konkrete og det tvetydige. Drøm og virkelighet. Maleriets konkrete tilværelse, og kunstens fantasiverden.
Ved denne utstillingen viderefører Ulf Nilsen sin utforskning av maleriet som et stedsvitne.

Ulf Nilsen er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo, og har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland. Han er innkjøpt av offentlige og private samlinger.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern