Hilmar Fredriksen
oversiktsbilde fra utstillingen (2011) — Hilmar Fredriksen
Patos (2011) — Hilmar Fredriksen
Stabbel (2011) — Hilmar Fredriksen
Kalven reiser seg (2011) — Hilmar Fredriksen
Kartotek (2011) — Hilmar Fredriksen
Budøl (2011) — Hilmar Fredriksen
Kutt (2011) — Hilmar Fredriksen
Nippels (2011) — Hilmar Fredriksen
Kvast (2011) — Hilmar Fredriksen
Åpent anlegg (2011) — Hilmar Fredriksen
Soner (2011) — Hilmar Fredriksen
Pode (2011) — Hilmar Fredriksen
Skvulptur (2011) — Hilmar Fredriksen
Bok-stav (2011) — Hilmar Fredriksen
Kartotekblad (2011) — Hilmar Fredriksen
Kartotekblad (2011) — Hilmar Fredriksen
Skjørt (2011) — Hilmar Fredriksen
Stavre (2011) — Hilmar Fredriksen
Plan to (2011) — Hilmar Fredriksen
oversiktsbilde fra utstillingen (2011) — Hilmar Fredriksen
Sjablong (2011) — Hilmar Fredriksen
Ursuppe (2011) — Hilmar Fredriksen
Lask (2011) — Hilmar Fredriksen
Ut av fatning (2011) — Hilmar Fredriksen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2011) — Hilmar Fredriksen
oversiktsbilde fra utstillingen (2011) — Hilmar Fredriksen

STRATEGIER FOR Å UNNGÅ BESTEMTE VALG
- Jeg har prøvd å tenke minst mulig på hva arbeidene mine skal forestille! Jeg ønsker ikke at verkene skal være så utlagte at det ikke er noe tolkningsrom. Det er viktig at man spør seg: hva er det? Og at spørsmålet henger der - uten at det er ett svar. Det ene er like godt som det andre. Om ideene legger seg i forkant, ender man opp med å illustrere. Arbeidene fungerer forhåpentligvis som en stadig assosiasjonsgrunn.

Slik beskriver Hilmar Fredriksen sin utstilling i Kunstnerforbundets overlyssal, som denne gangen i hovedsak består av skulpturer.

Han innrømmer videre at prosessen han har vært gjennom, har vært litt som å leke katt og mus med sitt eget sinn.

- Oppfordrer man seg selv til ikke å planlegge eller holde seg unna bevisste valg, er det jo nesten umulig ikke å gjøre det motsatte, sier han. Så jeg har måttet velge ulike strategier for å unngå valg.

- Materialmessig har jeg holdt meg til funnet materiale, fortsetter Hilmar Fredriksen. - Jeg ville bruke materialer som jeg allerede hadde for hånden. Man tager det man haver. For å komme så nær den spontane utfoldelse som mulig, er det alltid tilfredsstillende om grepet blir enkelt og direkte. Mange av arbeidene er unnfanget på hytta. De fleste materialene er rester etter en byggeperiode, eller røtter og greiner fra skogen.

Hilmar Fredriksen har med denne utstillingen et ønske om å vise til det som ikke er - det som unndrar seg forklaringen. Som kunstner har han vært opptatt av Dada og Fluxusbevegelsen. Disse retningene var mer opptatt av holdninger enn resultater.

- Jeg vil gi tilskueren anledning til å nytolke, og kanskje forstår andre arbeidene mine bedre enn jeg selv.

- Jeg har latt meg påvirke av zenbuddhisme fortsetter han, som jeg har en interesse for. Her er nothingness et viktig begrep. Det betyr slik jeg ser det, at du er det og forblir det, så lenge man greier å holde seg unna definisjonen.

Også videoene til Hilmar Fredriksen er på denne utstillingen mindre planlagte enn tidligere, de viser mere til vokabular og muligheter Hilmar Fredriksen har bidratt til en fornyelse av norsk kunst, og han var blant annet en av Norges første performancekunstnere. Bak kunstnerens mangfold ligger det en interesse for ulike forestillinger, hentet fra myter, vitenskap og moderne kunst. Det som gjør hans kunst så appellerende, er spenningsfeltet mellom alvor og humor, forholdet mellom den ytre og den indre verden, eller det gåtefulle mot det velkjente.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern