Unn Fahlstrøm
Two Heads and a Hand (2010) — Unn Fahlstrøm
Self Tilted (2011) — Unn Fahlstrøm
The unbearable likeness of being (2011) — Unn Fahlstrøm
Oversiktsbilde fra utstillingen (2011) — Unn Fahlstrøm

Freshly frozen

I utstillingen Freshly Frozen tar Unn Fahlstrøm for seg ulike dimensjoner ved digital og informasjonsbasert kunstproduksjon. Den viser en rekke verk fra perioden 2009 til 2011, og i flere av dem, behandler Fahlstrøm sammensmeltingen av digitale foto- og videoteknikker som gjør det mulig å skape nye visualiteter i overgangene mellom stillstand og bevegelse. Når et bilde blir prosessert fra et medie og format til et annet for til slutt å få en helt ny fysisk fremtoning, forsvinner, erstattes og gjenoppstår informasjon som noe annet. Her ekspanderer kunstneren til nye territorier og utfordrer betrakterens sympatier, dybden for sin egen forståelse av digital manipulasjon og hva digital kunst kan være.

Parallelt med dette åpner kunstneren utstillingen Private Dancer på Galleri K i Oslo. I forbindelse med utstillingene utgir Fahlstrøm en katalog med utvalgte arbeider fra 2003-2011.

Unn Fahlstrøms kunstnerskap er sentrert om arbeidet med persepsjon. Forholdet mellom synsakten og forståelsen av bevegelse er aktuell på flere nivåer i informasjonssamfunnet. Det er et problemområde hvor vitenskapen i mange tilfeller fortsatt ikke kan gi sikre svar. Fahlstrøms fokus fremstår imidlertid grunnet en konkret og håndfast tilnærming til de tekniske utvekslingsbetingelsene mellom ulike medieformater og dermed kunstverkets materielle funderinger. Siden hun gikk ut fra Kunstakademiet i Oslo har kunstneren først og fremst gjort seg bemerket innen video: Hun har vunnet Høstutstillingsprisen for Hundre runder (2003), Royal Caribbean Arts Grant (2006), Anders Jahres pris for unge kunstnere (2010). Videoverket fra hennes siste utstilling på Galleri K, vision_listen #2 (2008) ble kjøpt inn av Nasjonalmuseet, og vist på Museet for Samtidskunst under utstillingen ”Stir heart / Urolig hjerte” (2009).

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern