Ingrid Lønningdal
Architecture Unfolded in Time (2010) — Ingrid Lønningdal
Architecture Unfolded in Time 6 (2011) — Ingrid Lønningdal
Architecture Unfolded in Time 13 (2011) — Ingrid Lønningdal
Architecture Unfolded in Time 5 (2011) — Ingrid Lønningdal
Architecture Unfolded in Time 2 (2011) — Ingrid Lønningdal
Architecture Unfolded in Time 17 (2011) — Ingrid Lønningdal

This City Busy With Dreams

Bygg tenkes ut. Det skal være avstivning horisontalt og vertikalt. Det skal være likevekt mellom trykk, sug og strekkrefter, og tusen andre krefter. Bygg er legemer som ikke skal få uønsket bevegelse når det blåser eller braker. Ingeniører planlegger bygg på grunnlag av teorier om statikk. De bygger så optimalt som mulig, teknisk og økonomisk.

Med samme presisjon og nøyaktighet som byggkonstruksjoner forutsetter, måler og tegner Ingrid Lønningdal omgivelsene med utgangspunkt i foto av bygg. På arket blir materialstrukturer, skjøter mellom byggeplater og fuger mellom fliser tydelige. Hun gjentar mønsteret de danner ved å forlenge linjer.

Hun flytter og fordobler størrelsen på vindusrekker.
Hun bøyer, dreier og vrir på bygg, vegger og fasader.

Byggene står hvor som helst. Kommunale bygg, boligbygg, næringsbygg og industribygg blir redusert og forminsket til et standard fotografiformat og tegnet inn i nye sammenhenger. Å trekke linjer med blyant langs en linjal og å slå buer med passer går fort. Akvarell senker farten på buer og sirkler. Fargen og vannet i penselhårene og blyet i stålholderen på passeren er to krefter med forskjellig hastighet.

Med blyant, akvarell, passer, linjal, saks, lim, teip, pensel og pantograf finner hun nye logikker ut ifra allerede eksisterende strukturer.

Ina Åsheim

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern