Kjell Torriset
Oversiktsbilde fra utstillingen (2011) — Kjell Torriset
Oversiktsbilde fra utstillingen (2011) — Kjell Torriset
Hare (2010) — Kjell Torriset
The Premonition (2010) — Kjell Torriset
Landlessness (2010) — Kjell Torriset
Largo (2010) — Kjell Torriset
Dutch Interior (2011) — Kjell Torriset
Sansovino (2011) — Kjell Torriset
Black Leaf (2011) — Kjell Torriset
Reflections of Stars (1995) — Kjell Torriset
The Garden (2011) — Kjell Torriset
Gullgrunn (2011) — Kjell Torriset
Thorne (2011) — Kjell Torriset
The Italian (2011) — Kjell Torriset
Actions louder than Words (2002) — Kjell Torriset
Margareta v. E (2010) — Kjell Torriset
The Deer (2005) — Kjell Torriset
Symmetry in Nature (2002) — Kjell Torriset
Soane (2003) — Kjell Torriset
Alberti (2003) — Kjell Torriset
Darwin (2001) — Kjell Torriset
A Lesson in Perspective (2007) — Kjell Torriset
Copper and Crown (1997) — Kjell Torriset
Small Despair (2010) — Kjell Torriset

Dersom dette ikke er virkelig

Kjell Torrisets separatutstilling i Kunstnerforbundet føyer seg inn i en rekke større lanseringer dette året hvorpå hans arbeider blir vist, deriblant sommerens utstilling på Haugar Vestfold Kunstmuseum og som en av de nominerte deltakerne i Carnegie Art Award 2012’s utstillingsserie som åpner i november på Stenersenmuseet. Torriset har siste tiårene hatt bopel i England. Han fremstår som en av våre profilerte malere med betydelige utsmykningsoppdrag og separatutstilling på Astrup Fearnley Museet i 1999 bak seg samt oppdrag som festspillutstiller i Bergen i 1992. I tillegg til maleri, tegning og installasjon inngår også scenografi og kostymer for teater og opera i hans visuelle kunst.

Når Torriset har bygget opp sitt foretrukne maleriske vokabular, har han holdt seg til en konsistent og særegen form. Vokabularet inneholder ledetråder i retning av filosofi, kunsthistorie, religion, arkitektur og skriftspråk. Figuren, og da spesielt den kvinnelige akten, har opptatt et essensielt og framtredende rom i komposisjonene, men fragmenter fra disse andre ulike faglige kontekstene opptrer gjerne parallelt i billedkomposisjonen. Denne sammenstillingen skaper et mangfold hvor linjer strekkes i flere retninger med hensyn til temporalitet og kontinuitet. Samtidig trer aspekter omkring realitet og drømmeliknende tilstander tydelig fram. Som innsamler og opphavsmann til en mengde maleriske elementer, vil intensjonen forsøksvis ligge i ønsket om å revitalisere og nyskape et gitt materiale og å gjøre det universelt tilgjengelig.

I Torrisets siste malerier er figurene fremstilt mer realistisk enn tidligere og tillagt klare individuelle trekk. Menn og kvinner er karakterisert med tilhørighet i forskjellige geografiske områder i verden, og de kan knyttes an til vår egen tid. Torrisets grundige behandling av figuren i maleri og tegning, føyer seg inn i en kunsthistorisk tradisjon men rommer også andre og nye perspektiver om hva kropp og figurasjon i kunsten kan symbolisere.

Gjennom hele Torrisets kunstnerskap bidrar den rent maleriske kvalitetens presisjon til å framheve de poetiske og forfinede sidene ved motivet. Koloritten, den tegnede strek og nyanserte penselføring får fram romlighet og transparens og underbygger virkningen av at personene svever både i og utenfor den virkeligheten hvor de er plassert.

Kjell Torriset er utdannet ved Statens Kunstakademi, Brighton Polytechnic, England og St. Martin’s School of Art, London. Han er representert i de viktigste offentlige samlinger i Norge og blant annet i samlingen til British Museum. Utstillingsvirksomheten omfatter visninger i en rekke land siden 1980.

I Kunstnerforbundet blir det lansert en monografi som omhandler Kjell Torrisets arbeider fra perioden 2000 og fram til i dag, basert på utstillingen ”Geometry and Flux” på Haugar Vestfold Kunstmuseum. Artiklene er forfattet av Tone Lyngstad Nyaas (kurator på Haugar Vestfold Kunstmuseum), Tore Rem (forfatter og professor i litteraturvitenskap) og Geir Hellemo (professor i teologi).

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern