Mari Slaattelid
Overleve klassisismen 2 / Surviving Classicism 2 (2011) — Mari Slaattelid
Overleve klassisismen / Surviving Classicism (2011) — Mari Slaattelid
Precious (2010) — Mari Slaattelid
Alle metall er av gull / All Metals Are Of Gold (2011) — Mari Slaattelid
Non-food (2010) — Mari Slaattelid
Får tittel / To Be Titled (2010) — Mari Slaattelid
Lovnad om lukke 3 / Promesse de bonheur 3 (2011) — Mari Slaattelid
Lovnad om lukke 4 / Promesse de bonheur 4 (2011) — Mari Slaattelid
Ideelle problem / Ideal Problems (2010) — Mari Slaattelid
Overleve klassisismen (lite) / Surviving Classicism (small) (2011) — Mari Slaattelid
Beslutningsorgan (blått) / Decision-making Body (blue) (2011) — Mari Slaattelid
Beslutningsorgan (rødt) / Decision-making Body (red) (2011) — Mari Slaattelid
Oversiktsbilde fra utstillingen (2011) — Mari Slaattelid
Oversiktsbilde fra utstillingen (2011) — Mari Slaattelid
Oversiktsbilde fra utstillingen (2011) — Mari Slaattelid

Non-Food er tittelen på Mari Slaattelids utstilling i Kunstnerforbundets overlyssal. Det er første gang Slaattelid viser arbeider i våre lokaler. Utstillingen består av rundt 10 nye malerier, og ett fotografi.

Mari Slaattelid (f.1960) er utdannet ved akademiene i Bergen, Düsseldorf og Oslo, og regnes som en av de fremste norske kunstnerne i sin generasjon. Hun har stilt ut ved og er representert av sentrale norske og nordiske kunstinstitusjoner, som Astrup Fearnley Museet, Nasjonalgalleriet, Louisiana(Humlebæk), Statens Museum for Kunst(København), og Kiasma(Helsinki), og er innkjøpt av en rekke private og offentlige samlinger i Norge og utlandet.

Kritiker Arve Rød i Dagens Næringsliv skriver i utstillingens katalog: ”Slaattelids medium og utgangspunkt for refleksjon er først og fremst maleriet. Drivkraften synes å være at det som sies innenfor dette avgrensede rommet, en flate i to dimensjoner, angår verden på grunnleggende vis. Maleriet er et isolert, oversiktlig sted og en håndterlig størrelse, hvor visuelle konstruksjoner står på spill og beslutninger skal brytes mot hverandre til bildet gir mening.(…)Det vi blir invitert til å reflektere over, er maleriet, og i videre forstand all kunst, som en arena for gnisninger mellom stor påståelighet og fundamental tvil – noe essensielt ubrukelig som åpner for essensielle innsikter; et statement hvor ingenting blir sagt; som noe som flyter mellom på den ene siden det trivielle og verdiløse, og på den andre et stort alvor, med potensial til å ta inn over seg liv og død.(…) Maleriets konkrete virkemidler blir endevendt med gjennomført kontroll, og der hvor den maleriske gesten truer med å overopphete uttrykket, lar Slaattelid språket gripe inn nærmest som en termostat”.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern