Bertil Greging
Car in black (2011) — Bertil Greging
Angel (2011) — Bertil Greging
Zigzag (2011) — Bertil Greging
Nothing more to do (2011) — Bertil Greging
Fear (2011) — Bertil Greging
White paper line (2011) — Bertil Greging
Abstracat (2011) — Bertil Greging
Jorda rundt (2011) — Bertil Greging

Gregings tegninger og malerier behandler trekk ved de utsatte sidene av menneskelig eksistens. Figurer og hodeformer er projisert inn i fortettede tablåer hvor mennesket ser ut til å møte det absurde og kaotiske i randsonen av hva som er rimelig å overkomme. Greging setter spørsmålstegn ved vår evne til å projisere mening inn i tilværelsen. Han antyder dette ved å gripe til en tittel som ”How did I get out here?”. Han artikulerer også et fokus rettet mot kroppens overherredømme over våre liv og den angsten og frykten som kan være forbundet med kroppslig eksistens.

I denne tilstanden preget av konstant fare for sammenbrudd, holder Greging intensiteten oppe med høy puls i strekføring og en disharmonisk bruk av billedflaten. Han vikler betrakterens blikk inn i et kaotisk nett av linjer og farger. Ledninger og tråder driver retningsløst omkring i billedrommet og avspeiler sjelens ustyrlige uro. Bruddstykker av gjenkjennelige og fremmedartede fragmenter flyter fritt mellom personenes indre og ytre landskaper. Flommen av visuelle elementer og tekstbrokker kan minne om graffitiens eller taggingens uttrykksform, men beveger seg mer i retning av et barnlig og impulsivt behov hos kunstneren for å ”tømme ut” og bearbeide mentale erfaringer. Gregings arbeid med malerier som holder seg innenfor et mer konstruktivistisk og geometrisk formspråk, løper parallelt med dem med ekspressive særtrekk og utgjør en sterk kontrast i sin hang til enkelhet og ryddig komposisjon.

Bertil Greging har utdannelse fra Westerdals reklameskole og Einar Granum Kunstfagskole. Han har hatt flere separatutstillinger i Norge og er innkjøpt av bl.a. Nasjonalmuseet, Malmö Konstmuseum, Det norske Storting og Statoil. Han har hatt utsmykningsoppdrag for bl.a. Bærum kommune, Stabekk skole, Ålesund sykehus, Multiconsult og Chrysler Norge.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern