Bente Sommerfeldt-Colberg
Oversiktsbilde fra utstillingen (2012) — Bente Sommerfeldt-Colberg
Uendelighetsarbeide (2012) — Bente Sommerfeldt-Colberg
Hygienisk instrument (2012) — Bente Sommerfeldt-Colberg
Hygienisk instrument (detalj) (2012) — Bente Sommerfeldt-Colberg
G-nøkkel (2012) — Bente Sommerfeldt-Colberg
Iris (2012) — Bente Sommerfeldt-Colberg
Oversiktsbilde (2012) — Bente Sommerfeldt-Colberg
Uendelighetsarbeide (detalj) (2012) — Bente Sommerfeldt-Colberg

Bente Sommerfeldt-Colbergs arbeider med mekaniske skulpturer, installasjoner og videoinstallasjoner, ofte i tilknytning til objekter. Arbeidene hennes forholder seg til det rommet og stedet der de vises, som utstillingen ”Imagine” i overlyssalen. Her er det mekaniske skulpturer, kuber i pleksiglass med bilder, samt en videoprojeksjon.

I de bevegelige arbeidene tar konstruksjonene en stor del av rommet i besittelse. Det største arbeidet forbinder både gulv, vegg og tak. Mekanismene utfører enkle hverdagslige handlinger som stedfortredere for våre egne. Gjentagende, dvelende bevegelser maner til tilstedeværelse og gir hendelsen en rituell, sakral betydning. Bevegelsen, rytmen og handlingens tid gir rommet en egen puls.

Arbeidene forholder seg til gulvnivå og lyset som faller gjennom glasstaket.

Samspillet mellom materialer viser lag av betydninger i lukkede handlingsrom.

Arbeidene kontrasterer det maskuline mot det feminine, det maskinelle mot det kroppslige, og det seremonielle og heroiske mot det utsatte og sårbare. De utfordrer muligheter og avmakt.

Objektene utvider fortellingen i en billedverden som omhandler identitet, integritet og ytring.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern