Nina Malterud
Oversiktsbilde fra utstillingen (2012) — Nina Malterud
Ovalt fat (2012) — Nina Malterud
Stort ovalt fat (2012) — Nina Malterud
Stort ovalt fat (2012) — Nina Malterud
Sirkelfat (2012) — Nina Malterud
Lite ovalt fat (2012) — Nina Malterud

Nina Malterud viser nye arbeider i Kunstnerforbundet: en serie fat – rektangulære, kvadratiske, sirkulære og ovale flater fra ca 25 til 40 cm brede. Materialet er leirgods, dekket med begitning og glasurer i gjentatte brenninger.

Malterud har i alle år arbeidet med kjente keramiske former: krukker, fat, kopper, skåler og fliser, og ser disse som interessante grunnlag for kunstneriske uttrykk. Mens de tidligere arbeidene var preget av stramme ornament med matte, tørre overflater og jordfarger, og til dels store formater, har hun i de senere år brukt leire, glasur og lusterfarger til mer maleriske fargeflater innen rammen av mindre objekter. De nye arbeidene har et dempet og abstrakt uttrykk. Detaljer i glasurene er ivaretatt gjennom den keramiske prosessen og gir hvert enkelt objekt en særegen karakter.

Malterud har arbeidet med keramikk siden 1975, de første 20 årene på Frysja Kunstsenter i Oslo hvor hun hadde et tett samarbeid med Beth Wyller og Lisbet Dæhlin gjennom prosjekter og utstillinger. Hun er innkjøpt av de viktigste norske samlingene, og har fått alle de statlige stipend i Norge, samt Norske Kunsthåndverkeres ærespris i 2005. Hun var professor i keramikk ved Kunsthøgskolen i Bergen 1994-2002 og rektor ved KHiB 2002-2010, og arbeider nå som kunstner i Bergen. Hun har tidligere stilt ut i Kunstnerforbundet i 1980, –84, –89 og –99. Dette er hennes første separatutstilling i Norge siden 2003.

Malterud holder omvisning selv i utstillingen torsdag 13. september kl 16.30.
Gratis entre - velkommen!

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern