Beathe C. Rønning
Metallisk blå / Metallic blue (2013) — Beathe C. Rønning
Nyere norsk historie /Recent History II (2013) — Beathe C. Rønning
Scene III, Sitron og sykketter (2013) — Beathe C. Rønning
Virkelighet / Reality Light (2001) — Beathe C. Rønning
Drømmeskjema / Dream form (2013) — Beathe C. Rønning
Oversiktsbilde fra utstillingen (2013) — Beathe C. Rønning

Kultur og Fritid

Tekster i utvalg, Nyere norsk historie, Kultur og Fritid. Dette er titlene på noen av verkene i den utstillingen Beathe C. Rønning har i galleriets Vindussal. Den er et forsøk i det kontinuerlige arbeidet med å forsone seg. Med hva da?

Det å leve i et byråkratisk samfunn, og forsøke å fylle det med organisk og menneskelig innhold. Utvide lommene av frihet. Rammeverket har stramma seg til, og mitt virke sorterer under Kultur og Fritid. Mens de «urbane oasene» vokser seg tette, høye og polerte, og politikerne bestiller kunst der tematikken allerede er bestemt, blir det stadig vanskeligere å anerkjenne den menneskelige erfaringen som noe verdifullt, og mer enn en privat unntakstilstand. Det ligger mye frihet i det å ta sin egen erfaring på alvor.

Hva med sansningen, er den ikke også et kompass? Hva med de fortellingene som ikke lar seg kategorisere som hverken det ene eller det andre, men som allikevel finnes? Vi kaller dem små og virkelighetsnære, for liksom å antyde at de ikke er store, politiske visjoner. På den måten undergraver vi kunstens styrke. I visjonene er det ingen som har sprukne fliser på badet, ingen som har problemer med å betale studielånet, ingen som har en bror på amfetamin. Tilhører dette småtingsavdelingen?

I de politiske visjonene er det heller ingen kvinner som kjører sakte i junivarmens rushtrafikk gjennom Bygdøy Allé, i en rusten Toyota Corolla, og har latterkrampe i stereo ut av de åpne vinduene på grunn av uttrykket Omforladels. Latteren spretter mot murfasadene og kastes tilbake inn i bilen bak.

Utstillingen består av store og små fotografier, tegninger, materialbilder og tekststykker.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern