Utstillingsåpning
13.04.23, kl. 18:00

Aslaug Magdalena Juliussen, Asle Nilsen og Jinbin Chen

Velkommen til åpning av tre nye separatutstillinger av Aslaug Magdalena Juliussen, Asle Nilsen og Jinbin Chen torsdag 13. april 2023 kl. 18-20.

Aslaug Magdalena Juliussen, ieš guhtenai sierranassii / hver og en av dem for seg / each and every one of them on their own, Overlyssalen

Tekstil, fibre og dyrehud er materialer som vekker kroppslige erfaringer knyttet til beskyttelse, tildekning og trygghet. Aslaug Magdalena Juliussen viser i denne utstillingen to nye verk i Várddus – Vy – View (2017–2023), en serie der omdreiningspunktet er tekstil og tre, med innslag av materialer fra dyr. I to installasjoner er tekstiler som slips og bekledningsstoffer gjenstand for underliggjøring og transformasjon.

LES MER →

Tekstiilat, fiiberat ja elliid náhkit lea ávdnasat mat boktet rumaš­laš dovddidusaid mat gusket suddjemii, gokčamii ja oadje­bas­vuhtii. Dán čájá­husas Aslaug Magdalena Juliussen ovdan­buktá guokte ođđa dáidda­barggu ráiddus Várddus – Vy – View (2017–2023) mas tekstiila ja muorra leat guovddážis, ovttas ávdna­siiguin elliin. Guovtti installa­šuvnnain dáiddár eará­huhttá ja dahká imaš­lažžan tekstiillaid nugo šlipsaid ja bivttas­láđiid.

LOGA EAMBBO →


Asle Nilsen, In a month, in three days, in twenty years, we will have the sun in our pockets

Nilsens arbeid med olje­maleri er et livs­langt prosjekt. I maleriene som presenteres i denne utstil­lingen, kan man skimte figurer med utgangs­punkt i naturen: En trestubbe, en odde, eller hele land­skap. Men slik skogs­terreng og sjø­utsikter strekker seg forbi syns­feltet vårt, er motivene uavslut­tede. Det gjen­kjennelige avløses av abstrakte former og store farge­felt. Motivene vipper hele tiden mellom tilsyne­komst og forsvinning.

LES MER →


Jinbin Chen, Prophecies of the Post-angel Era

Med et utgangs­punkt i det litterære fenomenet danmei, som direkte oversatt kan bety “estetikk” eller “å hengi seg til skjønnhet”, utforsker Jinbin Chen sub­kulturen til den kine­siske inter­nett­novelle-sjangeren og frakter oss inn i det fiktive “Omegaverset” – et hier­arkisk og sjåvin­istisk tyranni.
Utforskning og dekons­truksjon av kjønns­identitet, temperament, og begjær er gjennom­gående temaer i Chens kunstner­skap. Han arbeider med maleri, skulptur, tekst, foto og video.

LES MER →

Utstillingene står til og med 28. mai.

Asle Nilsen, oljemaleri på lerret

Jinbin Chen, stillbilde fra video

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern