Prophecies of the Post-Angel Era
Omega of the Perseus Arm (2023) — Jinbin Chen
Angel Gland (2023) — Jinbin Chen
Final Lines of Flight (2023) — Jinbin Chen
Stillbilde fra Direct Evidence: The Last Broadcast  (2023) — Jinbin Chen
Anti-backflow Sewage Pipe (Restoration) (2023) — Jinbin Chen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2023) — Jinbin Chen
Pillar of Creation (2023) — Jinbin Chen
Pillar of Creation (2023) — Jinbin Chen

Jinbin Chen
Prophecies of the Post-Angel Era
Salene i 2. etasje
13.04.23—28.05.23

Med et utgangs­punkt i det litte­rære feno­menet danmei, som direkte oversatt kan bety “estetikk” eller “å hengi seg til skjønnhet”, utforsker Jinbin Chen sub­kulturen og det fiktive univer­set knyttet til den kine­siske inter­nett­novelle-sjangeren. Danmei er sentrert rundt kjær­lig­hets­historier og erotiske narra­tiver mellom menn, men skrives og leses primært av kvinner.

Utstillingen frakter oss inn i det fiktive “Omegaverset” – et hier­arkisk og sjåvin­istisk tyranni som befolkes av leder­kjønnet alpha, arbeids­biene beta og omega-kjønnet. Omegaene, som har både mannlig kropp og livmor, utnyttes og under­trykkes av alphaene, men mot sin vilje danner de likevel ofte par. Samfunnet de lever i anser omegaene som tandre og under­danige føde­maskiner.

I utstillingen opptrer én slik omega-karakter i flere av Omegaversets ulike propa­ganda­øyemed: I én situasjon som den trofaste partneren til lederen av Det Galaktiske Imperiet, og senere som front­figur for en gryende opprørs­beveg­else. Med myto­logien rundt omegaen utfordrer Chen ulike kjønns­stereotypier og iden­titeter og utforsker hvordan disse ut­nyttes politisk og kulturelt.

Undersøkelse og dekons­truksjon av kjønns­identitet, temper­ament, og begjær er gjennom­gående temaer i Jinbin Chens kunstner­skap. Han arbeider tverr­faglig med maleri, skulptur, tekst, foto og video.

Jinbin Chen (f. 1994 i Kina) bor og arbeider i Oslo. Han har en bachelor fra Konin­klijke Academie van Beeldende Kunsten i Haag i 2019 og master fra Kunst­akademiet i Oslo i 2021. Jinbin Chen har hatt solo­utstil­linger på Kohn Gallery i Los Angeles, Northing Space i Bergen og Foto­galleri Vasli Souza i Oslo. Arbeidene hans har også blitt vist i flere gruppe­utstil­linger, blant annet på Fotogalleriet, Tegner­forbundet, KÖSK, Høst­utstillingen og Bomulds­fabriken Kunst­hall i Arendal.

Utstillingen har mottatt støtte fra Kulturrådet og Billed­kunstnernes Veder­lags­fond.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern