Utstillingsåpning
19.10.23, kl. 18:00

Markus Li Stensrud, Miriam Hansen og Line Bøhmer Løkken

Velkommen til åpning av tre nye separatutstillinger av Markus Li Stensrud, Miriam Hansen og Line Bøhmer Løkken torsdag 19. oktober kl. 18.00-20.00.

Miriam Hansen

Markus Li Stensrud

Markus Li Stensrud, Arms Around the Horse’s Neck

Overlyssalen

Arms Around the Horse’s Neck er en del av Markus Li Stensruds mangeårige undersøkelse av modernismens opprinnelse og arv. Kunsthistorien anvendes som utgangspunkt for undersøkelser av eksistensielle, ideologiske og kontemporære problemstillinger. Gjennom en kollasj-aktig tilnærming til skulptur og installasjon sammenstilles elementer fra ulike sfærer og epoker. Estetisk er det en kamp mellom det minimalistiske og det maksimalistiske, mellom det abstrakte og det figurative.

Utstillingen består av søyler i gips og relieffer i gul voks. Hender er en rød tråd, sammen med andre banale, flertydige og universelle symboler som hest, sol og egg. Utstillingen balanserer mellom det episke og det hverdagslige, mellom det opphøyde og det patetiske. De store kollektive linjene, og den kolonialistiske arven som vestlig kunst hviler på, forenes med det intime og eksistensielle.

Les mer om utstillingen her.

Miriam Hansen, Dreaming, drowsing, haunting

Vindussalen og Kabinettet

Utstillingen Dreaming, drowsing, haunting er en videre­føring av Miriam Hansens arbeid med søvn i relasjon til ulike plante­arter. Med utgangs­punkt i levende vekster, plante­historie og aktuelle diskurser rundt stemnings­endrende planter som medisin og kultur­arv, tar Hansens arbeid ofte form som verk som hel­het­lige instal­lasjoner og miljøer.

Søvnen og den «drømmeliknende tilstanden» har historisk vært et tilbake­vendende begrep brukt for å beskrive tilstander asso­siert med rituell og hver­dags­lig bruk av stemnings­endrende planter. Hansen har gjennom flere arbeider benyttet søvn som forklar­ings­modell for å belyse en tiltag­ende kommer­sia­lisering av indre til­stander, med særlig fokus på resti­tusjon og den hvilende kroppen.

Les mer om utstillingen her.

Line Bøhmer Løkken, Dry Eye – Dripping Stone

Salene i 2. etasje

I utstillingen Dry Eye – Dripping Stone vises en rekke fotografier samt en stillbildevideo. Billedkunstner Line Bøhmer Løkken er ute etter å skape taktile bilder som ikke er isolerte fra den aktive fotografen. Kunstneren har derfor i de siste årene rettet interessen mot en fenomenologisk lesning av fotografiet. Hun streber etter å skape bilder som trigger hele kroppens sanseapparat og spør om det er mulig gjennom et medium som i så stor grad forholder seg til synet.

I utforskningen rundt dette spørsmålet trekker Bøhmer Løkken inn begrepet haptisk visualitet slik teoretikeren Laura U. Marks omtaler det: Å se som om man rører ved det man ser, altså at synssansen fungerer nærmest som en berøringssans. Det kan ses i kontrast til optisk visualitet, hvor blikket identifiserer figurer i et bilde og henter ut informasjon.

Les mer om utstillingen her.

Utstillingene varer til og med søndag 19. november 2023.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern