Utstillingsåpning
14.09.23, kl. 18:00

Nye utstillinger: Marit Tingleff, Sjur Eide Aas og Tomas Colbengtson

Vi ønsker velkommen til tre nye separatutstillinger med Marit Tingleff, Sjur Eide Aas og Tomas Colbengtson torsdag 14. september kl. 18.00-20.00.

Tomas Colbengtson
Sjur Eide Aas

Marit Tingleff
Ornamenter fra våtmark, skog, luft og vann
Vindussalen og Kabinettet

Vi har gleden av å vise en serie med nye keramiske fat i serien Faience av Marit Tingleff.

Jeg står i verkstedet, verden kommer inn gjennom eteren. Jeg produserer, bruker materialer hentet fra jorden, bruker energi for å omskape dette våte, bløte, tørre grå til å bli hardt og tålelig, varmen framkaller farger, som igjen skal minne om myr, jord, skog, luft og vann.

Vegger fylte av fat og tallerkener. Eksklusive og sjeldne på herregårder og slott, enkle og upretensiøse i alminnelige hjem. Samleobjekter, arvestykker, status og tegn på rikdom, minner fra eksotiske steder. Vi har sett dem, studert dem, grøsset og syntes de var håpløs dekor, eller stått i timevis og studert og funnet nye detaljer.

LES MER →

Sjur Eide Aas
Overlyssalen

I sin første utstilling i Kunstnerforbundet viser Sjur Eide Aas en serie nye skulpturelle arbeider i ulike format.

I Overlyssalen brer en skulptur bestående av elementer som stål, sand, strå og betongklosser seg utover gulvet under overlyset. Utover salens fire veggflater skaper sammenføyde kobber- og aluminiumsplater forvrengte refleksjoner av rommet og av betrakteren. I utstillingen fortsetter Eide Aas sin kunstneriske utforskning av kaosteori og uforutsigbar adferd. Arbeidene i utstillingen kan sees som Eide Aas’ eksperimentering rundt forholdet mellom handling og resultat. Hvordan henger fenomener i nåtid sammen med handlinger i fortid, hvordan kan tilsynelatende disparate fenomener være sammenkoblet?

LES MER →

Tomas Colbengtson
Vad ljus och skugga berättar
Goh tjoevke jih soejvene soptseste
Go hámit ja suoivanat sárdnot
As told by Light and Shadow

Salene i 2. etasje

Vi har gleden av å vise Tomas Colbengtsons utstil­ling Vad ljus och skugga berättar / Goh tjoevke jih soejvene soptseste. Gjennom et sør­samisk pers­pektiv tar Colbengtson opp temaer som erin­dring og koloni­his­torie på den svenske siden av Sápmi. Han ønsker å belyse pers­on­lige og kollek­tive historier om myndig­heters over­grep mot urfolk. 

Colbeng­tson jobber hoved­sakelig med silke­trykk og glass som medium, og bruker por­tretter og land­skaps­motiver fra gamle foto­grafier i tillegg til tekst på svensk og sør­samisk som ut­gangs­punkt for å bear­beide – ikke bare i kunst­nerisk forstand, men også tera­peutisk – og for­midle historier. 

LES MER →

Utstillingene står til og med søndag 15. oktober 2023.

Oslo Kulturnatt og Oslo Art Weekend i Kunstnerforbundet

Kunstnerforbundet deltar i Oslo Art Weekend 14.-17. september 2023 og Oslo Kulturnatt 15. september. Vårt program for langhelgen består av utstillingsåpning, seminar, kveldsåpent galleri og kunstnersamtaler.

  • Seminar: Kunst og Akademia, Domus Bibliotheca ved Universitetet i Oslo, fredag 15. september kl. 12.00-16.00

  • Langåpent i Kunstnerforbundet, fredag 15. september kl. 11.00-21.00

  • Kunstnersamtale med Marit Tingleff og dr. Tanya Harrod, lørdag 16. september kl. 14.00

  • Kunstnersamtale med Tomas Colbengtson og dr. Liisa-Rávná Finbog, lørdag 16. september kl. 15.00

Oslo Art Weekend arrangerer også kunstvandringer med omvisning i utstillingene i Kunstnerforbundet.

LES MER →

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern