Utstillingsåpning
10.08.23, kl. 18:00

Tore Magne Gundersen, Sofia Karyofilis og Calle Segelberg

Vi innleder høsten med tre nye utstillinger av Tore Magne Gundersen, Sofia Karyofilis og Calle Segelberg i Kunstnerforbundet torsdag 10. august kl. 18-20. Velkommen!

Tore Magne Gundersen
Flomverk
Overlyssalen

Tore Magne Gundersens utstilling Flomverk i Overlys­salen og Kabinettet består av en større serie tekstile verk, tegning og kunstner­bøker.

I Overlyssalen fyller tekstile appli­kasjoner tre av utstillings­rommets fire vegger som en frise hengende over et hav av store og små tekstiler som dekker store deler av salens mar­mor­gulv. Til sammen utgjør arbeidene på gulv og vegger en større helhet samlet i tittelen Flomverk, som også gir navn til utstillingen.

→ LES MER

Sofia Karyofilis
Barre
Vindussalen

Installasjonen Barre i Vindussalen i Kunstnerforbundet er en av metallkunstner Sofia Karyofilis’ første omfattende rom­instal­lasjon. Karyofilis’ kunstner­skap har vært i konti­nuerlig utvikling fra starten via mindre gjen­stander og skulptur til instal­lasjon. Installasjonen mani­festerer Karyofilis’ interesse for menneske­skapte grenser, både fysiske og sosiale. Verket spiller på ulike sider ved denne tema­tikken: barrierer både i konkret og mental forstand. Kroppens bevegelse i rommet justeres etter rekken av kobber­flak som mer eller mindre barrikaderer dør­åpningen og fortsetter innover, nærmest som en skille­vegg.

→ LES MER

Calle Segelberg
En lång Hals
Salene i 2. etasje 

I utstillingen "En lång Hals" presenterer Calle Segelberg en rekke nye malerier med ulike teknikker som tempera, tørr­pastell og olje på både papir, lerret og rispapir. Flere av Segelbergs malerier avbilder menneske­figurer på ulike orna­mentale bak­grunner. Motivene er preget av defor­merte kropper der vitale deler mangler – et svevende hode uten kropp, en amputert fot, eller en hånd som går utenfor bilde­kanten. Gjennom humor sammenstiller han ulike visuelle uttrykk med referanser til både høy- og lavkultur.

→ LES MER

Utstillingene vises til og med søndag 10. september.

Tore Magne Gundersen, detalj fra tekstilverket "Flomverk". Foto: Øystein Thorvaldsen

Tore Magne Gundersen, detalj fra tekstilverket "Flomverk". Foto: Øystein Thorvaldsen

Sofia Karyofilis, detalj fra installasjonen "Barre"

Sofia Karyofilis, detalj fra installasjonen "Barre"

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern