Stein Koksvik
Installasjonsfoto fra utstillingen (2014) — Stein Koksvik
Oversiktsbilde fra utstillingen (2014) — Stein Koksvik
Oversiktsbilde fra utstillingen (2014) — Stein Koksvik

_Tusen takk det blir aldri nok /
Tusen takk det holder nå_

Om utstillingen Tusen takk det blir aldri nok / Tusen takk det holder nå sier Stein Koksvik at det kan være et forsøk på å favne en kanskje humoristisk og misantropisk holdning til begjær og lyst på den ene siden og lede, livsangst/dødsangst på den andre siden. Her kan også kunstnerens vinglete og etter hvert lange karriere som en rundt 50 årig billedkunstner også kunne leses som en innfallsvinkel til tittelen, mener han selv!

Det visuelle i denne utstillingen spenner mellom et tivoli eller «funfare» aktig uttrykk og et mer åpent billedkunstuttrykk. Historiefortellingene eller det narrative ligger i spennet mellom blyanttegningene og de andre gruppene med mere skulpturelle arbeider, og krysskoblingene av historier og mothistorier som kan oppstå i dette spennet. Utstillingens form tilstreber et skjørt og samtidig kontant uttrykk, og balanserer mellom struktur og kollaps. Dette er en holdning som har utviklet seg i det prosessrettede atelierarbeidet og fra utstilling til utstilling gjennom mange år.

Stein Koksvik fokuserer på sammenhengen mellom tegninger på papir/digitalt og utstilling som romlig installasjon. Det vil si tegning på makro og mikro nivå. Installasjonen er i tre deler foruten tegningene som er integrert i en av de tre.

En del er et kinoliknende rom, som en skulptur for å vise tegninger digitalt i storformat. Her kan vi gå inn og se på idematerialet til skulpturen i dens indre. Tegningene blir vist tematisk i loop etter utallige temaer og undertitler. Også de fysiske tegningene er presentert I et eget tegnearkiv. Antall tegninger utgjør ca. hver dag i to år.
Siden forrige separatutstilling i Oslo for to år siden har kunstneren, hver eneste dag, publisert en digital reproduksjon av en tegning i bloggen med tittelen “Dagens tegning”. Bloggen er på Facebook og avsluttes, i alle fall midlertidig, etter åpningen av denne utstillingen. De fleste av de rundt 700 tegningene er presentert på utstillingen i enten fysisk eller digital format.

En annen del, «Tusen takk det blir aldri nok / Tusen takk det holder nå», er en installasjon/skulptur laget av vel 300 Britannianostalgiske og tegneserieaktige ølseidler, forskjellige hyllesystemer, aluminiumsprofiler, røde lyspærer, ditto ledninger og intervallbryter. Lyspærene går av og på i lange blink. Bokstaver i plast som også har påmontert lyspærer, er festet i vinduet på Kunstnerforbundet og former tittelen på utstillingen.

Utstillings tredje del, «Utstansede landbruksmaskindeler / Svart transparent Joker», består av konkrete malerier på veggene og på gulvet, former av sotet pleksiglass og speil som utgjør en forlengelse av maleriet på gulvet.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern