Reinhold Ziegler
Oversiktsbilde fra utstillingen (2014) — Reinhold Ziegler
Universal Joint Meteorite (2014) — Reinhold Ziegler
Weathered Fusion Crusted Meteorite 2 (2014) — Reinhold Ziegler
Meteorite Cone (2014) — Reinhold Ziegler

Cosmic Debris
Meteoritter og Smykkeobjekter

Reinhold Ziegler er en av Norges fremste smykkekunstnere, og som den første på sitt felt, lanserer han nå en serie smykkeobjekter laget av meteoritter. De fleste meteoritter er rester fra dannelsen av vårt solsystem og er ca 4,5 milliarder år gamle; ca. 1 milliard år eldre enn vår egen planet. Zieglers intensjon har vært å gi et innblikk i den fremmedartede skjønnheten som skjuler seg i dette materialet. Samtidig har han ønsket å rette oppmerksomheten bort fra det individuelle og mot forhold som ligger utenfor vår umiddelbare erkjennelsessfære.

Gjennom et minimalistisk formspråk viser Ziegler frem spektakulære fenomener som ikke finnes i jordisk materiale. For eksempel kondruler; en kulelignende struktur, som stammer fra koagulert stjernestøv, og som forskerne betegner som selve urstoffet som vårt solsystem er bygget opp av.

”Cosmic Debris” er et kunstprosjekt som utfordrer vår virkelighetsoppfattelse, både når det gjelder smykkekunsten og hvordan vi ser på oss selv og verden.

Alle arbeidene er preget av høy håndverksmessig presisjon og er utstyrt med ulike tekniske elementer i oksidert sølv, som gir assosiasjoner til koblinger og festemekanismer. For å understreke det opprinnelige som dette materialet representerer, er det visuelle uttrykket konsentrert om urformer som kule, kvadrat og oval. Zieglers kunstneriske grep er nøye avstemt for å lede oppmerksomheten bort fra det individuelle og henimot det universelle. Det er et radikalt grep innenfor et fagfelt som vanligvis forbindes med et sterkt individfokus.

Samtidig er Zieglers meteorittarbeider tema for en bokutgivelse på det prestisjefylte kunstbokforlaget Arnoldsche Art Publishers. Boken inneholder to tekster som går nærmere inn på de eksistensielle spørsmål som ligger til grunn for prosjektet. Filosof Halvor Nordby har skrevet om meteoritter i et filosofisk perspektiv i ”DISTANCE AND NEARNESS. A philosophical Essay on primary Qualities in Art Objects.” Den andre teksten, ”ON IDENTITY in Art and Life”, er basert på en samtale mellom kunstneren og André Gali (redaktør for KUNSTforum og Norwegian Crafts Magazine).

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern