Tore Hansen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2016) — Tore Hansen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2017) — Tore Hansen
Blå skog (2016) — Tore Hansen
Runer (2016) — Tore Hansen
Grønn skog (2016) — Tore Hansen
I den lyse skogen (2016) — Tore Hansen
Stilleben (2016) — Tore Hansen
Kveld (2015) — Tore Hansen
Välgunahå (2016) — Tore Hansen
Noli me tangere (2016) — Tore Hansen
Vandrer (2015) — Tore Hansen
Virkelighetens skog (2016) — Tore Hansen

Kunstnerforbundet er stolte over å presentere Tore Hansens utstilling i overlyssalen. Hansen har en betydelig posisjon innen norsk samtidskunst. Han står som en sentral viderefører og fornyer av den norske landskapstradisjonen. Gjennom over 40 år har han bygget opp et egenartet billedregister bestående av stiliserte figurer og naturelementer slik de kommer til uttrykk gjennom maleri og grafikk.

Hansen har gjort skogen til sitt foretrukne motiv. Det dreier seg om en dyp fascinasjon for granskogen som visuelt fenomen og naturerfaring. Hansens malerier av trær skaper en umiskjennelig fornemmelse av skog, samtidig som de lar mediet manifestere seg gjennom aksentuering av strøk, rennende maling, gester, fargebruk og kontraster. Landskapet er i Hansens kunstnerskap både knyttet til undersøkelse av maleriet og til egen biografi.

Skogsmotivet er forankret i faktisk natur, nemlig omgivelsene på Finnskogen. Finnskogen er kjent for sin tette skog og langstrakte granskogbelte. Her er Hansen født og oppvokst, og etter kunststudier i Oslo flyttet han tilbake til barndomsstedet sammen med samboer Hanne Borchgrevink. Han maler slik sett et landskap han har et nært og innforlivet kjennskap til. Det handler om å være i takt med naturen, observere landskapet, skogen, årstidenes skiftninger og vær, dyretråkk og tilbakevendende fugler.

Naturen, dyrene og menneskene blir gitt en forenklet, nærmest formellignende fremstilling. Formler investert med emosjonell kraft, empati, humor og kulturell forståelse. Hansens fordypelse i et kjent landskap skriver seg inn i en kunsthistorisk tradisjon med blant andre Paul Cézanne, Claude Monet og Edvard Munchs emblematiske bilder. Den insisterende interessen for det landskapet som omgir kunstneren henger sammen med ønsket om å fange tiden og drive kunsten videre.

I 2017 er det femti år siden Hansen søkte om opptak til Kunst- og håndverkskolen i Oslo. Med tegninger av en hånd, et bokomslag, et tun og et portrett av Francis Bull kom Hansen inn og kunne starte sin kunstneriske utdannelse. Til utstillingen i Kunstnerforbundet gir Hansen ut en bok med egneskrevne tekster om sin oppvekst, vei mot kunsten og sitt forhold til landskapet. Tekstene gir en nøkkel til forståelse av hans kunstnerskap. «Tidlig skjønte je at det var de store trea som laga all vind i væ`la. Je såg dom sto der uttafør glaset og vifte sørgmodog med de mørke greina.» Utstillingen i Kunstnerforbundet bekrefter Hansen som en av våre fremste malere og grafikere.

Tore Hansen (f. 1949) har sin utdanning fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1967–71 og Statens Kunstakademi, Oslo under Alf-Jørgen Aas, Knut Rose og Arne Malmedal 1973–79. Han har hatt separatutstillinger ved blant annet Lillehammer Kunstmuseum, Bomuldsfabriken i Arendal, Kunstbanken i Hamar og deltok i 2015-2016 på Nasjonalgalleriets gruppeutstilling Avtrykk. Tresnitt fra fem århundrer. Hansen har også laget offentlige utsmykkinger ved blant annet Regjeringens representasjonsanlegg, Kongetribunen, Holmenkollen og Skimuseet, Oslo.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern