Mikael Øye Hegnar
Oversiktsbilde fra utstillingen (2017) — Mikael Øye Hegnar
Border II (2016) — Mikael Øye Hegnar
∞ (2016) — Mikael Øye Hegnar
Deco I (2016) — Mikael Øye Hegnar
Poenggivende stein (2017) — Mikael Øye Hegnar
Cozens-grid (2016) — Mikael Øye Hegnar
Spring (2016) — Mikael Øye Hegnar
Home (2016) — Mikael Øye Hegnar
Oversiktsbilde fra utstillingen (2016) — Mikael Øye Hegnar

MNikael ∞ benspenn
Vindussalen

Kunstnerforbundet har gleden av å presentere Mikael Øye Hegnars utstilling i Kunstnerforbundets nye vindussal. Hegnar vil vise en serie nye malerier kjennetegnet ved hans eksperimentelle bruk av ulike materialer, teknikker, redskaper og tradisjoner innenfor maleriet. Oljemaleriene på lerret arbeides frem på gulvet gjennom en prosess der de først påføres farge, for så å bli utsatt for skraping og ulike avtrykk. Skrapeprosessen skaper en teksturrik og reliefflignende struktur som hinter til grafisk mønster eller tegning. Registeret av redskaper blander inn referanser til alt fra klassisk ornamentikk til kjøkkenredskaper fra supermarkeder.

Hegnar har allerede fått sin signatur knyttet til bivoksarbeider; malerier utformet av bivoks. Han tar i bruk og eksperimenterer med en gammel maleteknikk som går under betegnelsen enkaustikk. Teknikken har forankring tilbake til antikken, men er i dag best kjent blant hobbymalere. Voksen varmes før den påføres med pensel, legges lagvis og/eller risses i for å skape tekstur. Teknikken bidrar til å skape en særegen malerisk overflate, samtidig som den avgir lukt av honning.

Sammenstillinger av ulike teknikker og fremstillingsmåter bidrar til å generere nye sider ved maleriet. Ved å blåse liv i gamle teknikker og la maleriet vandre inn og ut av ulike medier skaper Hegnar en ny interesse for maleriets materialitet, teknikker, prosesser og tradisjoner. Det manuelle arbeidet og tilknytningen til håndverk som tidligere gjorde maleriet uaktuelt, er i dag snudd til noe positivt. Hegnar er blant de unge kunstnerne som evner å åpne opp for nye måter å tenke maleriet på.

Hegnars malerier har også en sterk affinitet til tegning, og han ser på seg selv som tegner. Støpte epoxyrør festet til pensler og penner utgjør tekniske redskaper i tegneprosessen. Egenutviklede redskaper til å male, skrape og tegne med, inngår som en viktig del av hans maleriske metode. Slik ansporer Hegnar til å reflektere over utvekslingen mellom tegning og maleri. Alt flyter sammen i verk som både har en sanselig materialitet og en genuin kunsthistorisk forankring.
Mikael Hegnar (f. 1984) har sin utdanning fra Kunstakademiet i Oslo (MA 2008-2010) og Kunsthøyskolen i Oslo (BA 2005-2008). Han har hatt en rekke separatutstillinger ved blant annet Akershus Kunstsenter, Tegnerforbundet, Galleri LNM og BOA. Han har også deltatt på gruppeutstillinger ved Galleri Podium, Museet for samtidskunst, Galleri QB, Tegnebiennalen 2016 og 1857, Paris Internationale 2016. I 2017 deltar han i utstillinger ved Kristiansand Kunsthall, Independent Brussel 2017 og L21: La suveren (med Mads Andreassen), Palma de Mallorca.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern