Jørgen Dobloug
Uten tittel (1966) — Jørgen Dobloug
Uten tittel (1967) — Jørgen Dobloug
Uten tittel (1963) — Jørgen Dobloug
Uten tittel (1966) — Jørgen Dobloug
Uten tittel (1963) — Jørgen Dobloug
Uten tittel (1966) — Jørgen Dobloug
Uten titte (1966) — Jørgen Dobloug
Uten titte (1967) — Jørgen Dobloug
Uten tittel (1967) — Jørgen Dobloug
Uten tittel (1969) — Jørgen Dobloug
Oversiktsbilde fra utstillingen (2017) — Jørgen Dobloug
Hommage a “The Beatles” I og II (1965) — Jørgen Dobloug
Installasjonsfoto fra utstillingen (2017) — Jørgen Dobloug
Til alle som arbeider på sykehus – I-III (1969) — Jørgen Dobloug
Oversiktsbilde fra utstillingen (2017) — Jørgen Dobloug

Oslo – Basel – Düsseldorf. The early years I 1962 – 70
Jørgen Dobloug (f. 1945) står i en særstilling i norsk kunst. Som elev og venn av Joseph Beuys har han en utdannelse og bakgrunn utenom det vanlige i norsk sammenheng. Dette er et kunstnerskap i dyp dialog med den internasjonale avantgarden. Doblougs signatur er knyttet til sjablonglignende og røft malte hodeformer. Utstillingen i Kunstnerforbundet kaster lys på et helt nytt kapittel i Doblougs kunstnerskap. For første gang vises Jørgen Doblougs tidlige kunstneriske produksjon. Hele andre etasje i Kunstnerforbundet er viet en presentasjon av Doblougs skisser, malerier og skulptur utført på 1960-tallet. Dette er et første trinn i belysningen av Doblougs oeuvre og dekker perioden fra han maler sitt første maleri som 17 åring til han reiser til Basel for å studere kunst. Fra og med maleriet Mitt første bilde fra 1962 ser vi en systematisk og målrettet eksperimentering med det abstrakte maleriet, forankret i skisser og utformet i serier med samlede titler. Verkene viser Doblougs utprøving av form, geometri, farge, det gestiske, tekst og det serielle.
I Basel finner det sjelsettende møte med Joseph Beuys’ kunst sted. Dobloug henvender seg til kunstneren med spørsmål om å bli tatt opp i hans klasse ved Kunstakademiet i Düsseldorf. Dette blir starten på et studieopphold under Beuys som varer fra 1971 til 1978. Doblougs tid, posisjon og nettverk i Düsseldorf skriver seg inn i et banebrytende kapittel i den internasjonale avantgardens historie. Slik Mitt første bilde markerer en begynnelse på Doblougs kunstnerskap, markerer brevet til Beuys en ny vending i hans kunstnerskap. Samtidig skjer det en videreføring av 1960-tallets undersøkelse av kunstbegrepet, det abstrakte og kunstnerrollen.
Presentasjonen av Doblougs tidlige verk gir et unikt innblikk i hans kunstneriske referanser, arbeidsmetode og innfall. Utstillingen viser hvordan et sentralt kunstnerskap i nyere norsk kunsthistorie tar form. Tim Tilgner, som er kunstnerens sønn, har gjort en formidabel jobb med å samle inn kunstnerens verk og skaffe oversikt over et hittil ukjent materiale. Tilgner står også bak en utfyllende katalog over Doblougs tidlige verk med tekster av Ulrich Krempel og Wenche Volle. Tim Tilgner og Wenche Volle er ansvarlige for utstillingen som er støttet av Norsk Kulturråd og Goethe-Institut.

Jørgen Dobloug (f. 1945) har sin utdanning fra Staatliche Kunstakademie Düsseldorf (1971-1978) under Professor Joseph Beuys. Han har hatt soloutstillinger ved institusjoner som Vestfossen Kunstlaboratorium (2014), Kunstnerforbundet (2007, 2000 og 1986), Galleri F15 (1998) og Kunstnernes Hus (1984). I tillegg har han deltatt på en rekke utstillinger i Norge og internasjonalt som blant annet inkluderer Vestfossen Kunstlaboratorium, Trondheim Kunstmuseum, Bergen Kunstmuseum, Lillehammer Kunstmuseum, Henie Onstad Kunstsenter, Kunstmuseum Düsseldorf, Aalborg Kunstmuseum og Malmö Konsthall for å nevne noen. Arbeidene hans er innkjøpt av flere samlinger, som Oslo Kommune Kunstsamlinger, Henie Onstad Kunstsenter – Per Hovdenakk Collection, Nasjonalmuseet – Museet for Samtidskunst og Stiftung Museum Kunstpalast.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern