Harald Fenn
Oversiktsbilde fra utstillingen (2017) — Harald Fenn
Nattskift 01 (2016) — Harald Fenn
Gothic 02 (2017) — Harald Fenn
Nattskift 03 (2017) — Harald Fenn
I Skogen 01 (2017) — Harald Fenn
Rimfrost 02 (2017) — Harald Fenn
Gothic 01 (2017) — Harald Fenn
Rimfrost 03 (2017) — Harald Fenn
Rimfrost 04 (2017) — Harald Fenn
Nattskift 02 (2016) — Harald Fenn
Rimfrost 05 (2017) — Harald Fenn
I Skogen 03 (2017) — Harald Fenn

Mellom lys og skygge

Harald Fenn tilhører 90-tallsgenerasjonen i norsk samtidskunst som tilførte maleriet en ny intellektuell tilnærming og vitalitet. Siden han debuterte i Kunstnerforbundet i 1997, har Fenn arbeidet møysommelig med maleri i det landskapet som åpnet seg etter at modernismen var avsluttet.

Stemningslandskap og abstrakt maleri er ikke uforenlig i Harald Fenns kunst. Arbeidene trer frem som lysskimrende naturfremstillinger bak en grid av abstrakte, vertikale linjer og skaper en optisk, romlig virkning av ulike sjikt. I Fenns malerier er det som om det tradisjonelle motivet må vike for et analytisk filter – uten å forsvinne helt. Naturmotiver kan finnes som et diffust spill mellom lys og skygge, som en truende bakgrunn bak Fenns ordnede systemer av linjer.

Ved å stenge betrakteren ute fra billedrommet understreker Fenn blikkets tilgang på hva som ligger bak og hva som ligger fremst i billedrommet. Blikket holdes på avstand, samtidig oppstår det en optisk funksjon; det er noe man ikke kan nå eller forstå som man blir dratt mot. Virkemidlene stilles til skue og maleriet observerer sine egne regler. Ambivalensen i arbeidene utspiller seg mellom det åpne og det lukkede, det illusoriske og fysiske.

Harald Fenn jobber ut fra en intellektuell tilnærming til maleriet som balanseres med opplevelsen av maleriet som konkret fysisk virkelighet: maleriet er ikke bare analyse og kunsthistorie men en konkret visuell stimulans som åpner det opp for en sanselig erfaring. Gjennom naturreferanser knytter Fenn arbeidene sine til en gjenkjennelig malerisk posisjon. Samtidig understreker motivet en syntetisk karakter i foreningen av noe tvetydig, urovekkende og en malerisk lengsel etter noe som har vært og med tiden er blitt tapt.

Harald Fenn er født i 1963 i Oslo. Han har sin utdannelse fra Kunst- og Håndverksskolen i Oslo (1986-1990) og Statens Kunstakademi, Oslo (1990-1994). Harald Fenn har en omfattende utstillingspraksis og har blant annet hatt soloutstillinger ved visningssteder som Haugesund Kunstforening (2016) Trafo Kunsthall (2015) Kunstmuseet KUBE (2014), Galleri Gann (2013), Galleri Erik Steen (2010, 2007), Ålesund Kunstforening (2009) og Trondheim Kunstmuseum (2008). Fenn har også en gjennomført en rekke utsmykkingsprosjekter både som kunstner og konsulent, og er representert i flere offentlige samlinger bl.a. Nasjonalmuseet, Astrup-Fearnley Museet og i mange store private samlinger.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern