Innimellom
Elin Hedberg (2017) — Elin Hedberg
Installasjonsfoto fra utstillingen (2017) — Elin Hedberg
Installasjonsfoto fra utstillingen (2017) — Elin Hedberg
Installasjonsfoto fra utstillingen (2017) — Elin Hedberg
Monter 1 (2017) — Elin Hedberg
Monter 2 (2017) — Elin Hedberg
Monter 4 (2017) — Elin Hedberg

Innimellom
Kabinettet

Elin Hedberg arbeider med former som er gjenkjennelige fra hverdagen. Med utgangspunkt i kannen, vasen og skålen stiller hun sentrale spørsmål knyttet til vårt forhold til beholderen og bruksobjektet. Hedberg arbeider primært med metall og tre ved bruk av korpusteknikker, sandstøp, øks og hoggjern. De ulike materialene og teknikkene gir objektene et bredt spekter av taktile kvaliteter.

Hedberg jobber kontinuerlig med en undersøkelse knyttet til abstraksjon av bruksobjekter. Gjennom grep som å lukke åpningen i vasen og gjøre den hul eller massiv forsvinner bruksaspektet i objektet. Funksjonen blir noe verket først og fremst viser til. De ikke-funksjonelle formene innehar likevel et formspråk og en skala som innbyr til taktile møter mellom betrakteren og verket. Gjennom å arbeide med bruksobjektenes former, karakterer og detaljer, som tuten og håndtaket, søker kunstneren etter den samme nærhet som bruksobjektene gjerne innehar i hverdagen.

Gjennom å plukke opp et objekt, og ved å vri og vende på det, henter vi ut informasjon om et objekts tyngde, form, størrelse, struktur og materiale. Elin Hedberg forsøker på samme måte å skape situasjoner som er gjenkjennbare for å appellere til vårt grunnleggende behov for å undersøke våre omgivelser ved hjelp av et større sanseapparat. Hedberg undersøker spørsmål knyttet til kategorisering, funksjon og persepsjon. Hvordan tolker og organiserer vi sanseinformasjonen vi erverver om våre nære hverdagsobjekter?

Til utstillingen på Kunstnerforbundet har Hedberg arbeidet med korpusobjekter i kobber og sølv samt objekter i tre. Objektene presenteres i høye smale pidestaller i stål som plasserer verkene i ulike høyder fra gulv til tak. Gjennom dette grepet ønsker Hedberg å skape rom for å ikke bare se objektene, men heller invitere til et møte med arbeidene hvor objektenes plass i den avgrensede hyllen, i forhold til hverandre og i møte med arkitekturen som oppfordrer publikum til å bevege seg tett innpå verkene.

Elin Hedberg (f. 1988) har sin MFA på Kunsthøgskolen i Oslo i 2015 og ble tildelt Norske Kunsthåndverkeres studentpris for sitt eksamensarbeid. Hun har deltatt på utstillinger i Norge og i utlandet, blant annet What Wood Would - fortellinger i tre, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, 2017, Norwegian Contemporary Crafts and Design med Norwegian Crafts, Ventura Lambrate, Milano, 2016 og Collective Design Fair med Galleri Format, New York 2016.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern