The Gaslighting
Oversiktsbilde fra utstillingen (2018) — Snorre Ytterstad
The Albers Cover #6 (2014) — Snorre Ytterstad
The Albers Cover #6 (2014) — Snorre Ytterstad
Installasjonsfoto fra utstillingen (2017) — Snorre Ytterstad
Circling the square (2017) — Snorre Ytterstad

The Gaslighting
Overlyssalen

Snorre Ytterstads lekne, formale og grunnleggende inngrep springer ut fra en generell interesse av å problematisere skulptur og objekt som persepsjon og språk.

I utstillingen The Gaslighting undersøker Ytterstad manipulasjonens evne til å omformulere iboende verdier. Begrepet Gaslighting er en form for psykologisk eller politisk manipulasjon som bevisst sår tvil i et individ eller en gruppes virkelighetsoppfatning ved å bruke vedvarende metoder som fornektelse, bortforklaring, motsigelse og løgn, eller andre former for bias.

For Ytterstad forholder objektet seg til konkrete kontekster. I serien Hvis alt du har er en hammer ser vi gyngende hammere som balanserer på hver sin murstein. Arbeidenes tittel tar utgangspunkt i utsagnet I guess If the only tool you have is a hammer, every problem looks like a nail (ref. General Wesley Clark ifm amerikansk krigføring 2007). Gjennom en fysisk manipulasjon av objekter, begreper og fenomener problematiserer Ytterstad det imaginære og det konkrete. I forskyvningene som skjer i møtet mellom disse ytterpunktene oppstår det i Ytterstads arbeider en form for poesi som gjerne både inneholder flere lag av humor så vel som det dypeste alvor.

I serien The Albers Cover manipuleres den sirkulære LP-skiven inn i en ny kvadratisk form, mens det kvadratiske omslaget forvandles til en sirkel. Verket tar utgangspunkt i syv platecovere som Josef Albers laget for Command Records i perioden 1958-62. Det ”umulige” geometriske problemet – ”squaring the circle”, går også igjen i arbeidet Circling the square – The Class Ceiling, men her er det overlyssalens kvadratiske trådglass som manipuleres.

Ytterstads arbeider kretser gjerne rundt arketyper og kjente forestillinger eller verdisystemer innenfor og utenfor kunstrommet. Arbeidene synliggjør på denne måten forholdet mellom det rasjonelle og det sanselige i kunsten.

Snorre Ytterstad (f. 1969) er billedkunstner født i Bodø. Ytterstad bor og arbeider for tiden i Oslo. Han har utdanning fra Vestlandets Kunstakademi i Bergen (1992–95) og fra Statens Kunstakademi i Oslo (1995–96). Ytterstad har hatt en rekke separatutstillinger blant annet på Nasjonalmuseet Museet for Samtidskunst (2011), Galleri Erik Steen, Oslo (2008), UKS, Oslo (2002) og Galleria Kari Kenetti, Helsingfors (2001). Ytterstad har også deltatt i en rekke gruppeutstillinger, blant annet på Stormen Bibliotek (2014), Kunstnernes Hus, Oslo (2000), UKS-biennalen, Henie Onstad Kunstsenter (1998).

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern