Beholdere
Oversiktsbilde fra utstillingen (2018) — Tarje Eikanger Gullaksen
Four-Finger Handshake with a Rock (when every thought becomes an aggression) (2018) — Tarje Eikanger Gullaksen
Ideal Mistress is Glass Glassy (2018) — Tarje Eikanger Gullaksen
What's mine is Yours! (2018) — Tarje Eikanger Gullaksen
Make, Remake, Unmake (2018) — Tarje Eikanger Gullaksen
Installsjonsfoto av videoverket; Sweet Dream Darling (2018) — Tarje Eikanger Gullaksen

Beholdere
Salene i 2. etasje
11.01.–18.02.2018

Of course invisible Diana, while contemplating Actaeon as he is imagining her, muses on her own body; yet this body, in which she will manifest herself to herself, she actually borrows from Actaeon’s imagination.
- Pierre Klossowski – Diana at her Bath

I utstillingen Beholdere presenterer Gullaksen en serie arbeider som tar utgangspunkt i beholderen som kulturelt symbol og motiv. De tvetydige arbeidene kan leses som notater som befinner seg i et mellomrom mellom det irrasjonelle og det håndgripelige, mellom materialitet og tomrom.

I videoverket Sweet Dream Darling ser vi to menneskeskikkelser utkledt som pandabjørner som utfører en improvisert danserutine med en antenne i hånda. Tittelen viser til navnene på pandabjørnene som ble gitt som gave fra Kinesiske myndigheter til Berlin Zoo med diplomatiske hensikter. Et maleri viser skilpadden Bank med våte kluter over øynene. Verket bygger på historien om skilpadden som levde i en ønskebrønn og døde av at den spiste myntene som ble kastet i brønnen. I begge verkene blir naturen både billedlig og helt konkret en beholder for historier om hvordan menneskets gode intensjoner ofte følges av utilsiktede og kontraproduktive konsekvenser.

Gjennom verk som spenner fra tegning, maleri, video og skulptur undersøker Gullaksen spørsmål knyttet til persepsjon, repetisjon og oversettelse. Feil og misforståelser som oppstår i vår fortolkning av omverdenen blir for Gullaksen et konstruktivt utgangspunkt for å undersøke språkets evne til å befeste eller avkrefte og til å så tvil eller tro.

Tarje Eikanger Gullaksen (født 1973) bor og arbeider i Berlin og Oslo og er utdannet ved Kunstakademiet i København. Han har hatt en rekke separatutstillinger, blant annet ved Harpefoss Hotell (2015), Krome Gallery i Berlin (2013 og 2010), UKS (2010) og Nord-Jyllands Kunstmuseum (2007). Han har også deltatt på en rekke gruppeutstillinger på blant annet Folkeobservatoriet (2016), Norsk Skulpturbiennale på Vigelandmuseet (2015), Gurusaday Dutta Museum i Kolkata (2015) og Sprengel Museum Hannover (2012) for å nevne noen. Arbeidene hans befinner seg i samlinger som Hamburger Kunsthalle og Stalke Collection i København. Gullaksen fullførte nylig en utsmykning for KORO ved Jernaldergården i Stavanger.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd og Vederlagsfondet.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern