Fremfor ligger fremtiden

Fremfor ligger fremtiden 

Magdalena Kotkowska 

Karianne Stensland

Sille Storihle

Erika Stöckel

Nikhil Vettukattil

De Naive

 

2. juni – 3. juli 2022

Utstillingen Fremfor ligger fremtiden er et møte mellom et nyetablert atelierfellesskap og en 112 år gammel kunstinstitusjon. Sirkulasjon og kretsløp, konfrontasjon, maktstrukturer og infrastruktur er bærebjelker i en kompleks dialog mellom over 729 verk som spenner over flere titalls år.

Det var en blanding av en kollektiv anstrengelse, lykketreff, visjoner, vilje og en drøss konstruktive møter som kulminerte i det som i dag er Atelier Kunstnerforbundet (AKF). Gjennom prosjektet ble 287 kvm omgjort fra utleieobjekter til et atelierfellesskap for kunstnere, et nettverk av kunstinteresserte, utviklingsprogram og nybrottsarbeid innen kunstformidling. Idéen om å benytte hele bygningen i Kjeld Stubs gate 3 til både formidling og kunstproduksjon er ikke ny. Intensjonen kan spores tilbake til initiativtakerne som opprettet Kunstnerforbundet i 1910. I 2018 ble drømmen en virkelighet.

Kunstnerne som i dag utgjør kjernen av atelierprogrammet er Magdalena Kotkowska, Karianne Stensland, Sille Storihle, Erika Stöckel og Nikhil Vettukattil. De fem kunstnerne presenterer i utstillingen Fremfor ligger fremtiden skulpturelle inngrep og installasjoner, videoarbeider og tegning som på ulike måter stiller spørsmål rundt kunstneriske prosesser og produksjon. Arbeidene bretter seg ut i Kunstnerforbundets arkitektur og presses samtidig inn i den kunsthistoriske rammen som både utstillingsgrepet og institusjonen samlet utgjør.

Den utfyllende verkslisten (tilgjengelig i galleriet) beskriver atelierkunstnernes arbeider og mer informasjon om deres praksis kan du lese her.

Gjennom AKF har Kunstnerforbundet fått mulighet til å gjennomføre et omfattende ryddeprosjekt, som blant annet har resultert i en samling eldre kunstverk i Kunstnerforbundets eie. Samlingen, eller rettere sagt oppsamlingen, består av hittegods, dødsbo, kjøpte verk og gaver. Opp gjennom tiden er disse gjenstandene midlertidig lagret under trapper, på loftet, i skap, hyller og kott. Etter hvert har samlingen blitt så stor at det går ut over Kunstnerforbundets opprinnelige mandat og målsetting: å frigi rom til ny kunst som stimulerer til engasjement og innsikt i samtiden. Kunstnerforbundet er ikke et museum, vår oppgave er å formidle og selge samtidskunst av levende kunstnere.

Oppsamlingen byr på kunnskap om hva som ble gjenglemt, sortert bort eller havnet i en institusjonell skvis. Kartleggingen byr på et unikt historisk innblikk i en tilfeldig og utilsiktet norsk kunstoffentlighet. Kunstnerskap og fortellinger som delvis er skrevet ut av kunsthistorien og glemt av samtiden flettes inn i våre fortellinger, som en plutselig henvendelse til et her og nå. Materialet danner et utgangspunkt for en rekke ulike potensielle lesninger og tolkninger som knytter seg til institusjonens rolle og funksjon.

Når vi nå velger å presentere verk helt ned i den samme priskategorien som i den populære 100-kronersutstillingen - et format som oppstod i Kunstnerforbundets første leveår - er det med et ønske om at verkene gjennom utstillingen, men også ved eventuelle salg, omsider vil settes i sirkulasjon etter en lang periode i Kunstnerforbundets inntil nå skjulte samling.

Arbeidet med å kartlegge og presentere oppsamlingen har vært en stor oppgave for en institusjon med begrensede ressurser. Kunstnerforbundet tar forbehold om at feil kan ha oppstått i arbeidet med verkslisten. Titler er delvis hentet fra selve arbeidet eller gitt underveis for å klare å holde oversikt. De fleste arbeidene er skadet, flere mangler signatur og verksinformasjon. Mange arbeider er returnert. Andre har blitt konservert. Enkelte arbeider er donert til andre institusjoner og over 175 er allerede solgt til offentlige og private samlinger (verksliste tilgjengelig i galleriet). Prosjektet har en undersøkende tilnærming og vi ber alle ta kontakt dersom de skulle ha relevante innspill til informasjonen som samlet utgjør denne verkslisten.

I tillegg til oppsamlingen og atelierkunstnernes nyproduksjoner, består utstillingen av et omfattende prosjekt i samarbeid med kunstnergruppen De Naive. I løpet av utstillingens to første uker vil publikum inviteres til en guidet minibuss-tur der Kunstnerforbundet vil fungere som et turistkontor.

Les mer om prosjektet her.

Atelier Kunstnerforbundet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB, Talent Norge og Fritt Ord. Tiltaket har også mottatt støtte fra Bildende Kunstneres Hjelpefond, Norsk Kulturråds aspirantordning og Oslo Kommunes innovasjonsordning.

Magdalena Kotkowska

Magdalena Kotkowska, Impasse (2022)


Med kroppen, impulser, levd liv og tilstedeværelse former Magdalena Kotkowska sine verk. Selv mener hun arbeidene er gjenkjennende minner hun ikke tidligere har møtt. Verkene får eksistere i rommet, på samme måte som hun får eksistere i rommet og på det viset slår de følge gjennom livet. I dialog med syv skulpturer fra Kunstnerforbundets oppsamling har Kotkowska skapt et univers bestående av aluminium, epoksy, stål og maleri på silke.

Magdalena Kotkowska, (f. 1984 Wrocław, Polen). Billedkunstner bosatt og arbeider i Oslo. 

Arbeidet er støttet av Atelier Kunstnerforbundet.

Les mer om Magdalena Kotkowska.

Sille Storihle, Gruppekritikken

Sille Storihle, Gruppekritikken (2022)


Med laiv (live-action-roleplaying-games) som metode inviterer Sille Storihle oss inn i gruppekritikkens intime verden. Med interesse for dynamikker og maktstrukturer i undervisningssituasjoner designet Storihle et rollespill som en del av en workshop for studenter ved Nordland Kunst- og Filmhøgskole i Kabelvåg. Materialet filmet av studenter i karakter er blitt til en film hvor fiktive kunstverk og kunstnerskap sammenfiltres med reelle og universelle problemstillinger og grunnleggende mekanismer for samtale. Verket åpner opp sentrale spørsmål knyttet til hvordan konflikter og enighet kan oppstå. Samtalen åpner opp for de sårbare og tilsynelatende tilfeldige sidene ved dialog og minner oss om at ordskiftet også i de nære møtene til enhver tid er kulturelt betinget.

Studenter/spillere: Emilie Aagensen, Arjun David Acharya, Ingeborg Augunset, David Haugaard Bohl Andersen, Lise Ulvedahl Carlsen, Rebekka Christophersen, Emil Engesnes, Gustav Oliver Gunvaldsen, Ali H. M. Jabaly, Thomas Lafuente, Haakon Midtsundstad, Simen Anthony Samuelsen, Sanjey Sureshkumar, Amalie Magdalena With Vedelsby, Ellen Vikström.

Lengde: 72 min

Konsept, spilldesign og produksjon: Sille Storihle

Klipp: Katrin Ebersohn

Sille Storihle (f. 1985 Tromsø, Norge). Billedkunstner bosatt og arbeider i Oslo.

Prosjektet er støttet av Nordland Kunst- og Filmhøgskole, Norsk Kulturråd, Atelier Kunstnerforbundet, Nordisk Kunstnarsenter Dale.

Les mer om Sille Storihle.

Nikhil Vettukattil

Nikhil Vettukattil, Circulation (fluidics 0 gate II) (2022)


Gjennom Kunstnerforbundets lokaler pulserer Nikhil Vettukattils verk bestående av plastrør, mineralolje og falskt blod. Ved hjelp av en sirkulasjonspumper fraktes den flytende væsken rundt i utstillingsrommet, noen ganger sammenvevd med eksisterende infrastruktur og elektrisk utstyr. Verket undersøker medisinsk og digital teknologi, økonomiske strømmer, sykdom, innleggelse og databehandling. Tittelen viser til bruk av fluidisk logikk som et alternativ til den digitale teknologien vi bruker i dag, hvor væske brukes i stedet for elektronikk.

Nikhil Vettukattil (f. 1990, Bengaluru, India). Billedkunstner bosatt og arbeider i Oslo.

Arbeidet er støttet av Atelier Kunstnerforbundet.

Les mer om Nikhil Vettukattil.

Karianne Stensland

Karianne Stensland


Filmen som ikke har noen tittel (2022)

En nedlagt fjøs og låve som ble bygd av min bestefar på Stensland i Steigen i 1962.
Et tordenvær sommeren 2014.
En storm vinteren 2022.
Lysterapi og samtale med psykolog Janne Ekeberg Amundsen i 2015.
Klipt i iveren etter å binde tiden sammen.

Skulpturene jeg drømmer om (2022)

Tegningene er lengselen etter å skape store skulpturer.
Lengselen etter å skape det forbannede mesterverket.

Karianne Stensland (f. 1969, Bodø). Billedkunstner bosatt og arbeider i Oslo.

Arbeidet er støttet av Atelier Kunstnerforbundet.

Les mer om Karianne Stensland.

Erika Stöckel

Erika Stöckel, I’m sculpting like a god (2022)


I atelieret står skulpturene på gulv, hyller og benker. De legges til nye én etter én, og jeg ser på dem som min familie. Formene relaterer seg til kroppen, men er deres egne individer, med nye søsken og slektninger som kommer til.

Ved en tilfeldighet fant jeg en 100 år gammel bok skrevet av en dansk kvinne som tilbrakte ett år i den lille landsbyen familien min kommer fra. Hun bor hos en samisk familie og beskriver i detalj deres gylne hud, hvordan luktesansen fungerer og hvordan de samiske kvinnene beveger seg grasiøst i lavvoen. Det var absurd å lese om et sted og kultur jeg kjenner godt med dette ytre blikket. Samtidig kom jeg over et fotoarkiv fra Kiruna med studioportretter av samer, fotografert mot skogbakgrunn, gjerne med en stubbe som rekvisitter.

Jeg fordypet meg i disse tankene – hadde møter med antropologer, leste mer om fotografiets historie. Antropologen og fotografen er kolleger. Idéen om fotografiet eller den akademiske teksten som den ekte. I begge deres praksis er det en avstand, og det er i denne avstanden det er et sted for makt, eksotifisering og kolonisering: avstanden mellom betrakter og objekt, mellom antropologens studiefelt og notater, mellom fotografens kamera og objektet, mellom meg og Sápmi.

Samtidig jobbet jeg i atelieret med skulpturene og utvidet familien. Skulpturen sprekker, jeg slipper den på gulvet eller moser den ned med hånden. Det er en frustrasjon og et sinne. Skulpturen er både en representasjon av en følelse og et resultat av min egen vold.

Nå spør jeg meg selv, hvem er jeg i denne familiekonstellasjonen. Jeg er antropolog, jeg er fotograf og studieretningen min er min egen familie. Det er også avstanden mellom meg og skulpturen. Jeg skulpturerer som en gud.

Erika Stöckel (f. 1989, Kiruna, Sverige). Billedkunstner bosatt og arbeider i Oslo.

Prosjektet er støttet av Atelier Kunstnerforbundet.

Les mer om Erika Stöckel.

De Naive, Contemporary Tour (2022)


De Naive med Anja Carr, Christopher Helberg og Vilde Tuv.

Contemporary Tour er en forlengelse av De Naives arbeid med offentlig rom som performative landskap. I løpet av utstillingens to første uker inviterer De Naive publikum til en guidet minibuss-tur hvor Kunstnerforbundet fungerer som et turistkontor. Verket åpner opp for parallelle betydninger - en busstur, et kunstverk, en taxi, en rosa popples, et møtested, et miljøsvin, et skriftemål og muligens gruppeterapi. I spenningsfeltet mellom det patetiske og nytteløse leter De Naive etter potensiale til å eksponere det sårbare, flaue og inderlige. 

Konsept: De Naive - dansekunstnerne Harald Beharie, Julie Moviken og Charlott Utzig 

Utforming av minibuss-skulptur: Billedkunstner Anja Carr

Komponist og musiker: Vilde Tuv 

Foto og klipp: Christopher Helberg 

Kuratorer for samtaleprogram: Louis Schou-Hansen og Inés Belli

Støttet av: Norsk Kulturråd; Scenekunst dans, Visuell kunst, Bestillingsverk, Scenekunstfaglig tiltak, Fond for lyd og bilde. Fond for utøvende kunstnere, Oslo Kommune.

Takk til Anne Ødegård, Torbjørn Kolbeinsen, Nicholas Carr.

De Naive er en kunstnergruppe bestående av Harald Beharie, Julie Moviken og Charlott Utzig.

Se egen arrangementsside for Contemporary Tour med mer info om prosjektet, samtaleprogram og billetter. 

Impasse (2022) — Magdalena Kotkowska
Impasse (2022) — Magdalena Kotkowska
Impasse (2022) — Magdalena Kotkowska
Impasse (2022) — Magdalena Kotkowska
(fluidics 0 gate II) (2022) — Nikhil Vettukattil
(fluidics 0 gate II) (2022) — Nikhil Vettukattil
(fluidics 0 gate II) (2022) — Nikhil Vettukattil
(fluidics 0 gate II) (2022) — Nikhil Vettukattil
"Filmen som ikke har noen tittel" og "Skulpturene jeg drømmer om" (2022) — Karianne Stensland
"Filmen som ikke har noen tittel" og "Skulpturene jeg drømmer om" (2022) — Karianne Stensland
I'm sculpting like a god (2022) — Erika Stöckel
I'm sculpting like a god (2022) — Erika Stöckel
I'm sculpting like a god (2022) — Erika Stöckel
I'm sculpting like a god (2022) — Erika Stöckel
Gruppekritikken (2022) — Sille Storihle
Gruppekritikken (2022) — Sille Storihle
Gruppekritikken (2022) — Sille Storihle
Gruppekritikken (2022) — Sille Storihle

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern