It's already late
Exhibit D (2023) — Sjur Eide Aas
Exhibit E (2023) — Sjur Eide Aas
Oversiktsbilde fra utstillingen (2023) — Sjur Eide Aas

Sjur Eide Aas
Overlyssalen
14.09.2023 – 15.10.2023

I sin første utstilling ved Kunstnerforbundet tar Sjur Eide Aas oss med inn i en tom, for­vrengt virkelig­het med kafkaesk humor i hatten.

Sentrert i rommet under overlyset står en paviljonglignende struktur. Elementer som sand, strå og betong­klosser omkranses av stål­plater som er boltet sammen. Tynne kobber- og alumi­niums­plater kler veggene og danner reflek­terende flater som peker tilbake på sine om­givelser. Flatene blir til abs­trakte former og beve­gelige bilder der lys, objekter og mennesker for­vrenges. Fremfor å repre­sentere noe konkret i bilde­flaten, åpner verkene opp for reflek­sjon og spekul­asjon. På en av lang­veggene finner vi en liten tegning fra kunst­nerens skisse­bok. Skissen er utstil­lingens utgangs­punkt, en drøm­mende og abs­trakt tegning.

Aas sine finurlige, skulp­turelle arbeider gir fan­tasien stort spille­rom, før det hele krystal­li­se­res i en fornem­melse av fravær og tomhet. Det er lett å til­legge skulp­turene historier og refe­ranser, selv om vi gjen­tatte ganger blir påmint tom­heten av det hele. Som i verket Exhibit C, der en kol­lapset mann i dress med western­hatt på mystisk vis har for­duftet, eller har han gjen­nom­gått en meta­morfose? Historiene vi fortel­ler oss selv og andre, for å la være å kjenne på usikker­heten, det ikke å vite, eller ikke-eksistere. Opp­merk­somheten rettes deretter mot de konkrete bevisene vi finner på at den fysiske, synlige verden er virkelig.

- Tekst av Kamilla Langeland med Sjur Eide Aas

Sjur Eide Aas (f. 1989, Stavanger) bor og arbeider i Gjerstad, Agder. Han har en master­grad i billed­kunst fra Kunst- og design­høg­skolen i Bergen og bachelor­grad fra Kunst­akademiet i Trond­heim. Et utvalg av hans solo­utstillinger inkluderer Reminisens ved Agder Kunst­senter (2022), At Hermit Street Metro Entrance ved Entrée, Bergen (2021) og The Miracle of the Burning Bush, Was All in Your Head ved NoPlace, Oslo (2019). Gruppe­utstillinger inkluderer Cavalo Galeria, Rio de Janeiro, Brasil (2020), Tromsø kunst­forening (2020), og Golsa Galleri, Oslo (2019). Eide Aas var kunstner i residency ved Jakob Weidemann kunstner­bolig i 2019-20.

Utstillingen er støttet av Kulturrådet.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern