Ikke kall det en reise
Søvnbuk (2024) — Hanne Nielsen
Punktert grønn (2024) — Hanne Nielsen
"Søvnbuk", "Punktert grønn" og "Hun skar av seg skyggen" (2024) — Hanne Nielsen
Pauser i dagslys (2024) — Hanne Nielsen
"In effigie" og "Pauser i dagslys" (2024) — Hanne Nielsen
Dommerdag (2024) — Hanne Nielsen

Hanne Nielsen
Ikke kall det en reise 
Salene i 2. etasje
11.04.—26.05.2024

Hanne Nielsen viser nye malerier og tekstiler i Salene i andre etasje. I arbeidet opp mot utstillingen setter Nielsen i gang med flere malerier samtidig og beveger seg kontinuerlig fra ett til et annet. Lydhør for hvordan ele­menter i bildene kommu­ni­serer, vurderes de i forhold til hverandre. Hun bear­beider og bygger videre. Selve denne prosessen – som bærer preg av å være en intuitiv, sanselig og nøysomt utført tilblivelse av en form- og farge­bevisst komposisjon – er viktig. Bildene viser vei for hverandre og kommer frem til en form for enighet. Samspillet skjer like mye innad i hvert bilde som mellom dem.

Nielsen har i mange år jobbet med to ulike uttrykk i maleriet – det foto­baserte og det mer abstrakte maleriet som uten føringer fra et motiv utforsker form, farge og kompo­si­sjon. Sist­nevnte tar utgangs­punkt i noen utvalgte farger og ender opp et uvisst sted, i motsetning til det foto­baserte maleriet der resultatet viser til utgangs­punktet. De to uttrykkene skiller seg dermed markant fra hverandre. Likevel kan det finnes en visuell sammen­heng på tvers av teknikkene, i og med at hun mot denne utstillingen har jobbet med dem samtidig, fremfor separat.

Etter hvert kommer tekstilene inn i pro­sessen som små forstyr­relser med poten­sial for atter nye sammen­henger. De ulike teknikkene og materialene jobber med og mot hverandre. Tekstilene er strikket og sydd for hånd. Å la arbeidet gå gjennom hendene er for kunst­neren en mellom­stasjon fra tanke og konkret arbeid. Hun liker det repetitive ved strikking, sying og penselens lagvise påføring – deres felles lang­somme og tid­krevende prosesser.

Hanne Nielsen (f. 1958) er billed­kunstner utdannet ved Statens Kunst­akademi i Oslo. Hun har hatt separat­utstil­linger bl.a. ved Kunstnernes Hus (1999), LNM, Oslo (2001), Galleri Trafo, Kuben, Asker (2012) og senest ved Indre Østfold kunst­forening, Mysen (2022). Dette er Nielsens fjerde ut­stil­ling i Kunstner­forbundet (tidligere i 1998, 2005 og 2011). Hun har også deltatt i en rekke gruppe­utstillinger, som på Trafo Kunst­hall, Asker (2016), Kunst­banken, Hamar (2014), Hauge­sund Kunst­forening (2014), Tegne­biennalen, Oslo (2006) og Carnegie Art Award i Helsing­fors, Oslo, Gøte­borg, Køben­havn, Stock­holm og Reykjavik (2000). Nielsens verk er kjøpt inn av Nasjonal­museet, Henie Onstad Kunst­senter, KORO, Uten­riks­departe­mentet, Oslo kom­munes kunst­samling, med flere.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern