Sverre Wyller
St. Petersburg-serien (2003) — Sverre Wyller
St. Petersburg-serien (2003) — Sverre Wyller
St. Petersburg-serien (2003) — Sverre Wyller
St. Petersburg-serien (2003) — Sverre Wyller
St. Petersburg-serien (2003) — Sverre Wyller
St. Petersburg-serien (2003) — Sverre Wyller

Sverre Wyller er en markant kunstner (f. 1953). I årene 1982-95 har han hatt lengre opphold i utlandet; Berlin, Roma og New York. Siden 1997 har han arbeidet som professor ved Statens Kunstakademi i Oslo.
Det er første gang Sverre Wyller stiller ut i Kunstnerforbundet, og det er en stor glede når han nå viser utstillingen “St. Petersburg-serien” i overlyssalen. Han var invitert til å stille ut i Dostojevskij-museet i St. Petersburg, hvor serien på 10 bilder ble vist i juni 2003.
Til utstillingen ble det trykket en vakker katalog hvor Vera Biron; Dostojevskij-museets visedirektør skriver i sitt forord bl.a.:
“…Sverre Wyllers utstilling viser oss kunstneren som en presis, dyp fortolker av temaet ”Dostojevskijs St. Petersburg“. Abstrakte kvadrater, den egenartede skravering i kull, minner om veggene på St. Petersburgs bygninger. Den svarte grafittien, som er så typisk for byens forskjellige arkitektoniske overflater, er fremstilt i kvadrater som trer frem i form av isolerte bokstaver - og danner forfatterens navn. Kunstneren gjengir uhyre nøyaktig den allmenne fornemmelsen av Dostojevskijs by - svart-hvitt, forvirret, sammensatt og uklar, til tross for grafikken og linjenes presisjon. Bytter bildene plass, foreligger muligheten for at meningen i ordet som fremkommer, er en helt annen….”
Peter Normann Waage har skrevet en artikkel i katalogen, som vi tillater oss å trekke noen utdrag fra:
“…De bildene Sverre Wyller presenterer på denne utstillingen, er utformet som et svar på et ønske fra Dostojevskij-museet i St. Petersburg om å lage en serie som relaterer til dikteren og hans by St. Petersburg. Wyller har da også lenge og i mer enn én forstand søkt å se østover for å finne ut hva den verden har å si oss - og for å søke inspirasjon fra spenningen mellom øst og vest….” “…Som maler er Wyller konkret i sine abstraksjoner. Han henter formene fra verden omkring oss, fra arkitektur - og dagliglivets ting. Men de flyttes og forskyves i forhold til hverandre, slik at de åpner og gir rom for mer enn det som opprinnelig var tilstede….”.
Sverre Wyller har hatt en lang rekke utstillinger både i inn- og utland og er representert ved viktige samlinger i Europa, som Moderna Museet i Stockholm, Malmö Konstmuseum, Städtisches Museum, Reütlingen, Tyskland og Stedelijk Museum i Amsterdam, Astrup-Fearnley-museet og Museet for samtidskunst i Oslo.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern