Terje Roalkvam
Divisio V (2003) — Terje Roalkvam

Det er andre gangen Terje Roalkvam stiller ut separat i Kunstnerforbundet. På denne utstillingen i vindussalen viser han skulpturer; 2 på gulv og ca. 10 montert på vegg.

Terje Roalkvams arbeider har et abstrakt, estetisk formspråk. Geometriens grunnformer; kvadratet, trekanten og sirkelen er ofte utgangspunkt for arbeidene. Skulpturene består som regel av to atskilte deler og er sammensatt av forskjellige materialer; hardt, glatt og maskinfremstilt metall mot et mykere naturmateriale. I komposisjonens sentrum stilles et mellomrom; en kløft eller et snitt, noe som igjen påvirker komposisjonens balanse, farge og lys.

De fleste av arbeidene hans kalles DIVISO; det latinske ordet for delt eller atskilt. Det reflekterer en dualisme i skulpturene på flere plan. Halvdelene synes å strebe mot hverandre eller frigjøre seg fra hverandre i den latente grunnformens tiltrekningskraft. Men de adskilte delene går også opp i en helhet; to kontrasterende deler som komplimenter hverandre og hvor den ene er avhengig av den andre. Roalkvams skulpturer beveger seg samtidig i indre og ytre rom, på grensen mellom naturens former og det menneskeskapte.

Terje Roalkvam har deltatt på en rekke separat- og kollektivutstillinger og er innkjøpt av ledende gallerier og samlinger både i Norge og utlandet. Han har hatt en rekke store utsmykkingsoppdrag.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern