Kjersti Johannessen
Åpenhjerta (2009) — Kjersti Johannessen
Papirklipp (2009) — Kjersti Johannessen
Essensen (2009) — Kjersti Johannessen
Gode minner I (2009) — Kjersti Johannessen
Lykkelig (2009) — Kjersti Johannessen
Betrakteren (2009) — Kjersti Johannessen

Myke flater og skarpe kanter!

Johannessen har etablert seg blant våre yngre markante glasskunstnere. Hun har rukket å gjøre seg bemerket på utstillinger som ”100 % design” i London og ”TALENTE” i München.

Johannessens objekter handler om glassets konsistente og flytende egenskaper. Hun presiserer betydningen til både formens omriss og kjernens luftrom når hun arbeider fram solide og renskårne sirkler. Under glassblåsingen bygger hun lag på lag slik at snittflater og gjennombrudd aktiverer fargevalører og lysbrytninger. Linjenes myke buktninger møtes av skarpe profiler. Det transparente brytes av det konsistente.

Vanligvis eksperimenterer Johannessen med gjenstandenes utforming slik at noen tillegges bruksfunksjon mens andre leses inn i en kunstkontekst. I utstillingen har hun signert en serie arbeider som inngår i en vegginstallasjon og objekter som står fritt i rommet. I kraft av sin skulpturelle tilsynekomst representerer de differensiert sanselighet og energi formidlet gjennom glassets nyanser.

Kjersti Johannessen har utdannelse fra Glasskolan i Kosta, Sverige og Glas og Keramikskolen på Bornholm med videreutdannelse fra Pilchuk Glass School og Haystack Mountain School of Crafts i USA. Hennes arbeider er innkjøpt av blant annet Nasjonalmuseet for kunst og arkitektur og design, Det Kongelige Hoff, Utenriksdepartementet og Norsk Kulturråd.

Det er publisert katalog til utstillingen.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern