Pan
Oversiktsbilde fra utstillingen (2010) — Per Ung
Pan (2010) — Per Ung
St. Sebastian (2010) — Per Ung
Venus (2010) — Per Ung
Orpheus (2010) — Per Ung
Poseidon (2010) — Per Ung
Memento Mori (2010) — Per Ung
Korsfestet (2010) — Per Ung
Avgrunnen (2010) — Per Ung
Euripedes (2010) — Per Ung
Paolo og Francesca (2010) — Per Ung
Oversiktsbilde fra utstillingen (2010) — Per Ung
Endymion (2010) — Per Ung

Menneskekroppen og menneskesjelen er uadskillelig sammensmeltet

Denne utstillingen har “PAN” som tema. Skogguden har et navn som også omfatter all natur. Utstillingen består av nye og gamle skulpturer satt i sammenheng for å belyse temaet.

- Mine skulpturer handler om livet. Jeg vil at de skal si noe om det å være menneske. At de skal dreie seg om noe fundamentalt i menneskelig uttrykk og form. Menneskekroppen og menneskesjelen er uadskillelig sammensmeltet og dette er både mål, mening og motivasjon i min kunst. All min energi vies til å bryte gjennom overflaten og nå frem til det vesentlige. Slik har Per Ung beskrevet sin kunst og motivasjonen som gjør ham til billedhugger.

Ung tilhører en av de siste generasjoner som ble dyrket frem av den klassiske figurative etterkrigsskulpturtradisjonen. Ung begynte sin kunstneriske utdanning som 19-åring under Per Palle Storm på Kunstakademiet. Han debuterte på Høstutstillingen i 1954 og med separatutstilling på Unge Kunstneres Samfund i 1956. Sitt gjennombrudd som billedhugger fikk han i den store konkurransen av Johanne Dybwad i 1956, da han var 21 år gammel.
Per Ung har tidligere stilt ut i Kunstnerforbundet i 1979 og i 1990.

På 1970 tallet kom Per Ung frem til den romantiske og dramatiske stilen som etter hvert har blitt hans kjennemerke, og der menneskekroppen er et svært viktig motiv. Senere har det skjedd nok en dreining i hans kunstnerskap mot flere mytologiske motiver og en fri og personlig modellering.

Kjærlighet og følelser i forholdet mellom mann og kvinne er et fremtredende motiv. Flere av hans verk utmerker seg særlig med sine kjærlighetsgrupper og erotiske enkeltfigurer der formidling av følelser som glede, sorg, kjærlighet og erotikk er grunnleggende.
Per Ung har utført et stort antall portrettstatuer og monumenter i hele landet, og han er innkjøpt av en rekke offentlige og private institusjoner. Hans arbeider er representert blant annet i Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst og Oslo Kommunes Kunstsamlinger.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern