Det virkelige og virkeligheten
Oversiktsbilde fra utstillingen (2010) — Anne Line Sund
Dronning med domene (2010) — Anne Line Sund
Nøkkens krone (2010) — Anne Line Sund
Mycel II (2010) — Anne Line Sund
Snart hos skogens gull (2010) — Anne Line Sund
Vogtsgate (2010) — Anne Line Sund
Inget hespetre (2010) — Anne Line Sund

- Det virkelige kan være så mangt, som for eksempel de gjenstandene som befinner seg på Anne Line Sunds utstilling, for de er virkelige nok. De er laget av leire, fyller et bestemt volum, kan måles og veies, har en spesifikk tekstur og forskjellige farger, men kan også knuses og ødelegges. Slik sett er de like virkelige som steiner og blomster, vann og fjell. For de har en materiell karakter som vi vanligvis anser som ett av kjennetegnene ved det virkelige. På den andre siden er disse gjenstandene også egnet til å forvirre oss. For vel er de virkelige, men kommer de også inn under begrepet virkelighet? Kan vi uten problemer hevde at disse keramiske objektene imiterer eller henspiller på virkeligheten?

Vi må ty til analogier og metaforer for å kunne gi et visst inntrykk av Anne Line Sunds keramiske arbeider. Enkelte har en nokså klar trestruktur med relativt tynne grener som fletter seg sammen oppover og avsetter vakre, hvite knopper. Mens andre ligner mer på gamle, liggende trestammer som her og der har noen grener som stikker ut og opp. En tredje gruppe har nederst visse likheter med en vase, men lar vi blikket gli oppover, forvandles den mer og mer til et tre med avskårne grener og knopper.

Samtidig har disse gjenstandene også en interessant helhetsform som vi bare kan komme i kontakt med ved å prøve og finne begreper eller konsepter som kan gi oss en viss idé om hva det dreier seg om. Men ikke bare ett konsept, for det bringer oss bare et stykke på vei – vi må ha flere som vi først prøver ut og så må bytte ut med andre i en intellektuell bevegelse som aldri når noe mål. For det er selve prosessen som er avgjørende. Det er her det finurlige ligger ved denne utstillingen. Den involverer oss på den ene siden i en erkjennelsesprosess som hele tiden driver oss videre, mens den på den andre siden lar oss oppleve objekter som i seg selv kan gi oss en meditativ stillhet og ro fordi hver av dem har så mye som krever oppmerksomhet og som vi kan grunne over – teksturer, bilder og farger.

- Jeg arbeider eksperimentelt med det tredimensjonale, farge og flate, samt funksjon, forklarer Anne Line Sund. Disse feltene bruker jeg som prinsipper for utnyttelse, og fordypninger foretas innen hvert felt, og i kombinasjoner mellom dem. Det er samtidig viktig for meg å videreutvikle keramisk faglige håndverks- og tekniske metoder da disse stadig genererer rikere registre for nye uttrykksløsninger. Gjennom leirematerialets egenskaper og utstråling synliggjør jeg egne og personlige kunstneriske uttrykk. Noe av dette handler om å forrykke forholdet mellom språk og virkelighet, slik at refleksjonen gis nye muligheter.

Sund er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, Oslo. Hun har hatt flere separatutstillinger i Norge og deltatt i en mengde kollektivutstillinger nasjonalt og internasjonalt. Hennes arbeider er innkjøpt av større aktører i næringslivet og er representert i samlingene til de tre kunstindustrimuseene våre.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern