Puck
Installasjonsfoto fra utstillingen (2017) — Andrea Bakketun
Installasjonsfoto fra utstillingen. fra serien: Chemical spills og Motstand (2017) — Andrea Bakketun
/// fra serien Chemical spills (2017) — Andrea Bakketun
IV fra serien chemical spills (2017) — Andrea Bakketun
Stillbilde fra filmen Et hull i teorien (2017) — Andrea Bakketun
V fra serien Chemical Spills (2017) — Andrea Bakketun

Puck
Vindussalen

Et presset tobakksrusk funnet i boken Norsk Kunsthistorie II mellom to av kunstneren Halfdan Egedius’ verk, en handel etter Krystallnatten, personlige skildringer av mennesket Munch, brevvekslingen med døtrene under krigen og en hund ved navn Puck. Disse er utkrystalliserte punkter fra et liv, som har blitt stående igjen i ettertiden.

I utstillingen Puck kretser en personlig narrativ rundt fragmenter av hittil uskreven kunsthistorie, basert på reminisens etter en kunsthandler. Ved å ta utgangspunkt i gjenstander og omgivelser jobber Bakketun frem skjeletter for menneskenes historier og indre verden. Hun tematiserer rundt menneskets søken etter tingenes historie, og hvordan denne er knyttet opp mot mening i vår egen eksistens. Søket er som et forsøk på å klatre i et fjell av støvpartikler, konklusjoner forblir utenfor rekkevidde.

Et videoverk, saltkrystaller på papir og skulpturer konstruert med kobberrør er noe av det man kan se i utstillingen. En saktegående krystalliseringsprosess integrert i en av skulpturene skaper kontinuerlig forandring under utstillingsperioden, uten at endringen er synlig for det blotte øye.

Bakketuns skulpturer, installasjoner og videobaserte prosjekter vokser ut av en fascinasjon for fysiske forandringer og bevegelse i våre omgivelser, - samtidig som de springer ut fra en gjennomgående interesse for den menneskelige psyke. Nitidig utprøving av objekters kinetiske og metafysiske potensial, og observasjon av endringer og spenningsfelt i våre omgivelser, kjennetegner hennes arbeidsprosess. Referanser til vitenskap, okkultisme og det hverdagslige danner krysningspunkt og nye forbindelser mellom virkeligheter der det ikke finnes absolutte sannheter.

Andrea Bakketun (f. 1983, Trondheim) har sin BA fra Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam og MA fra Kunstakademiet i Oslo. Tidligere soloutstillinger inkluderer Kunsthaus Essen, NoPlace, UKS, Munchs studio på Ekely og II Stile (Berlin). Bakketuns arbeider har blitt vist i en rekke gruppeutstillnger nasjonalt og internasjonalt, ved institusjoner og initiativ som 1857/ Hacienda (Zürich), Kunstnernes Hus, Autocenter (Berlin), Wildlife Skulpturpark (Akershus), De Brakke Grond (Amsterdam), Kunstverein St.Pauli (Hamburg), Gammel Strand (København), RAKE (Trondheim) og Munchmuseet. I 2012 initierte og produserte Bakketun utstillingsprosjektet Five thousand generations of birds (i samarbeid med Silje L. Haaland). En utstilling i Fitjarøyene, Hordaland, der 16 internasjonale kunstnere ble invitert til å jobbe og stille ut på sin egen holme. Det kommende året stiller Bakketun ut på Oslo Kunstforening og Trøndelag Senter for Samtidskunst (Bakketun & Norum) og setter i gang det selv-initierte prosjektet Grand Complications på Gamle Rommen Skole - en kinetisk installasjon som formes og bryters ned, gjennom biologiske, elektroniske, kjemiske og mekaniske prosesser over en periode på et år.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern