Heidi Bjørgan
Oversiktsbilde fra utstillingen (2017) — Heidi Bjørgan
Objekt 101-195, detalj (2017) — Heidi Bjørgan
Objekt 159 (2017) — Heidi Bjørgan
Objekt 160 (2017) — Heidi Bjørgan
Objekt 178 (2017) — Heidi Bjørgan

No Two Alike III
Lille sal i 2. etasje

I Bjørgans keramiske arbeider åpner saftige farger og svulmende former for en sensualitet som gir klare referanser til kroppen og til det sanselige. De unike arbeidene utarbeides gjennom omarbeiding og deformering av perfekt hånddreide sylinderformer og gipsformer av konsoller som har sitt opphav i Nidaros domkirke i Trondheim. Alle sporene etter ferdigheter viskes deretter ut gjennom en eksperimentell metode som bryter med etablerte normer og regler, og som gir rom for nye teknikker og effekter.

I utstillingen No Two Alike III viser Bjørgan over 100 keramiske konsoller med objekter, utformet i steingodsleire og porselen, som alle har fått sin egen identitet og form. Arbeidene er inspirert av Zwinger-palasset i Dresden som ble oppført i 1709 med mengder av importert orientalsk porselen som del av inventaret. Bjørgans prosjekt er en undersøkelse av verdien i det ufullkomne. Arbeidene visker ut skillet mellom objektet og konsollen som bærer objektet, og det perfekte og ensartede erstattes av individuelle skulpturelle objekter hvor feil og deformasjoner bidrar til særegne uttrykk.

Bjørgan går i sine arbeider i aktiv dialog med den amerikanske keramikeren George Ohrs (1857-1918) ekspressive kunst og hans måte å arbeide på. Ohrs objekter så gjerne ut som om de hadde smeltet i ovnen - krukkene buktet og krøllet seg, og bruken av metalliske og lysende glasurer var fremtredende i hans produksjon. Som Ohr, utfordrer Bjørgan forestillingene om hva en keramiker kan være ved å “slette” sporene etter alle opplærte ferdigheter. Gjennom en omfattende virksomhet har Bjørgan bidratt til en fornyelse av diskursen knyttet til kunsthåndverk i norsk sammenheng, både gjennom sitt arbeid som kunstner og gjennom sin virksomhet som kurator. I 2016 iscenesatte Bjørgan Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums keramikksamling i en dramatisk fortelling som tok utgangspunkt i sine inspirasjoner som kunstner. Gjennom å forvandle museumsmagasinene til et barokt og eventyrlig møte mellom sitt eget kunstnerskap og museets samling undersøkte hun historiske utstillingstekniske konvensjoner. Separatutstillingen No Two Alike III er en videreføring av et prosjekt som ble påbegynt i forbindelse med gruppeutstillingen PRESENT ved Bomuldsfabriken i August 2017.

Heidi Bjørgan (f. 1970) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen og Konstfack Stockholm. Hun har blant annet hatt soloutstillinger ved steder som Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim (2016), Galleri Format (2015), Kabuso (2015). Hun har deltatt på gruppeutstillinger ved institusjoner som Bomuldsfabriken, Arendal (2017) Galleri F15, Moss (2016), Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim (2015), Entree, Bergen (2015), Bornholm Art Museum (2014), og har i tillegg deltatt på en rekke gruppeutstillinger og messer internasjonalt. Hun er innkjøpt av en rekke norske og internasjonale private og offentlige samlinger som blant annet inkluderer Victoria & Albert Museum i London, Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, KODE, Utenriksdepartementet, Trondheim Kommune og Sogn og Fjordane Kunstmuseum.

Utstillingen er støttet av Bergen Kommune.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern