mmmMarbles
Installasjonsbilde fra utstillingen (2022) — Espen Gleditsch
Ares, Iris & Hera (2022) — Espen Gleditsch
Installasjonsbilde fra utstillingen (2022) — Espen Gleditsch
Installasjonsbilde fra utstillingen (2022) — Espen Gleditsch
Drape (2022) — Espen Gleditsch
Marshal in himation (2022) — Espen Gleditsch

Omdreiningspunktet for mmmMarbles, Espen Gleditschs utstilling av fotografier i Overlyssalen, er Parthenon-frisen, den 160 meter lange marmorfrisen fremstilt til Parthenon-tempelet i Athen for snart 2500 år siden. Ruinene etter tempelet og den hvite marmorfrisen har vært en tilbakevendende kilde til inspirasjon for epokegjørende retninger i vestlig kunst- og kulturhistorie. Den er også gjenstand for problematiske tolkninger, med en gjentatt feilslutning som stammer fra 1500-tallet og renessansen om at antikk skulptur og arkitektur i sin opprinnelse var utført i ren, hvit, umalt marmor.

Parthenon-skulpturene, også kjent som The Elgin Marbles, er også fanget inn i et over 200 år gammelt politisk spindelvev; store deler av frisen ble tidlig på 1800-tallet fraktet fra Athen til London av den 7. jarlen av Elgin og solgt til den britiske staten. Siden har skulpturgruppen vært gjenstand for løpende debatt om utførselens legitimitet, både utenfor og innenfor Storbritannias grenser. Krav om tilbakeføring til Athen har blitt en stadig utviklende og betent politisk sak i forholdet mellom Hellas og Storbritannia.

Parthenon-skulpturene bærer i seg sporene etter mer enn to tusen år med ytre påvirkninger, der resultatene har vært inngripende; fra krig, forvitring og plyndring i Athen til saltskader under overfarten til England og omfattende patina fra Londons kullforurensede luft. Og ikke minst, en omstridt og destruktiv restaurering på British Museum på 1930-tallet, som voldte inngripende og permanente skader på skulpturenes overflater, ledet an av den private velgjøreren og kunsthandleren Joseph Duveen. Intensjonen var å få den patinerte marmoren til å samsvare bedre med det feilaktige idealet om antikkens skulptur som perlende hvit.

I prosjektet mmmMarbles fotograferer Espen Gleditsch en spesifikk verksgruppe fra British Museum med en veldig spesifikk herkomst. Han retter fokuset mot en historisk og en politisk virkelighet ved å skildre den materielle historisiteten i Parthenon-frisen. Hans interesse for hvordan narrativ om historiske og samtidige begivenheter blir etablert, formidlet og legitimert, klassisk skulptur, modernistisk arkitektur, museumsrom, og ikke minst for farger og overflater, kommer sammen i utstillingen, hvor den ekstremt presise fremstillingen av steinen fremkaller både historiske forhold og konseptuell abstraksjon.

Espen Gleditsch (f. 1983) bor og arbeider i Oslo. Han har sin utdannelse fra Kunstakademiet, Kunsthøgskolen i Oslo (MA) og Academy of Performing Arts Prague. Han har deltatt i en rekke utstillinger og blant senere utstillinger er Henie Onstad Kunstsenter, Sørlandets Kunstmuseum, Podium, Bergen Kunsthall NO. 5, Kunstnernes Hus, NoPlace, FRAMA København. Gleditsch er representert i en rekke private og offentlige samlinger, blant annet Henie Onstad-samlingen, Preus Museum, KORO, Haugar Kunstmuseum.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern