Innvikling
Installasjonsbilde fra utstillingen (2022) — Elisabeth von Krogh
Søyle med kapitel II (2020) — Elisabeth von Krogh
Monument I, 2021   (2021) — Elisabeth von Krogh
Objekt med støtte (2022) — Elisabeth von Krogh
Form med skygge (2021) — Elisabeth von Krogh
Overgang, 2021  (2021) — Elisabeth von Krogh
web-1340 (2022) — Elisabeth von Krogh
Installasjonsbilde fra utstillingen (2022) — Elisabeth von Krogh
Installasjonsbilde fra utstillingen (2022) — Elisabeth von Krogh

I utstillingen Innvikling presenterer Elisabeth von Krogh en omfattende serie keramiske arbeider produsert i hennes atelier gjennom de siste tre årene.

Krukken har fulgt mennesket fra de tidligste kulturer, først og fremst som bruks- og nytte­objekt, men også som bærer av visuelle budskap om f.eks. religion og kultur gjennom form, ornament og dekor. I Elisabeth von Kroghs praksis er krukken utgangs­punkt for studier av form. Hun strekker etablerte prinsipper rundt krukken til sine yttergrenser og stiller grunnleggende spørsmål rundt form og funksjon; når beveger krukken seg fra å være et bruksobjekt til et kunstobjekt?

Elisabeth von Kroghs krukker i rødleire kjevles ut i store flater og bygges opp i gipsformer eller de vokser fram i pølseteknikk. Formene understøttes av begitninger og glasurer i et kraftig fargespekter, med dekorative elementer som framhever eller forstyrrer forståelsen av krukken som form. I von Kroghs arbeider finnes referanser til både Bauhaus og fransk Art Deco, til kubisten Fernand Léger, til Le Corbusier og til den italienske postmodernistiske Memphis-gruppen. Men mer enn noe bygger hennes kunstnerskap på et fundament av eksperimentering og utforskning i form av taus kunnskap; personlig erfaring, innsikt og intuisjon gjennom 50 års uavbrutt arbeid med krukken som form i keramikkverkstedet.

Elisabeth von Krogh, bosatt på Nøtterøy, er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (nå Kunsthøgskolen i Oslo) med diplom i 1971. Hun hadde sin første soloutstilling i Kunstnerforbundet i 1982 og har siden vært en svært aktiv kunstner i det norske kunsthåndverksfeltet med en lang rekke utstillinger og større offentlige kunstprosjekter, blant annet Oslo Lufthavn, Gardermoen. Arbeider av Elisabeth von Krogh er innkjøpt til offentlige og private samlinger, blant annet Röhsska Museet, Gøteborg og Norges Bank i tillegg til de norske kunstmuseene i Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern