Celler og Vev
Celler og Vev, stillbilde (2023) — Mai Hofstad Gunnes
Celler og Vev, stillbilde (2023) — Mai Hofstad Gunnes
Celler og Vev, stillbilde (2023) — Mai Hofstad Gunnes
Celler og Vev, stillbilde (2023) — Mai Hofstad Gunnes
Celler og Vev (2023) — Mai Hofstad Gunnes

Mai Hofstad Gunnes
Celler og Vev
Kabinettet
23.02.23 – 02.04.23

Med referanser til aktuelle diskusjoner innenfor bio­teknologi, kobler Mai Hofstad Gunnes’ 16mm film sammen vev­kunst og genetikk. I filmen med tittelen Celler og Vev følger vi arbeids­pro­sessen til et kunstner­kollektiv som kommuniserer gjennom et kodet språk. Samtidig oppdager en forsknings­gruppe en ny genetisk mutasjon i et labo­ratorium for medi­sinsk genetikk. Vi ser blod­prøver som gjøres klar til DNA-analyser, tråder som spoles, måles og klippes, mikro­skop som skanner, og digitale modeller som dreier. Vi kommer nærmere de minste bestand­delene i ulike systemer, det være seg basene i vårt DNA, data­piksler eller bok­stavene i språkene våre. Bokstav­sek­venser overføres fra det ene systemet til det andre i en nøysom lek med språk på et onto­logisk plan – og vi kan ane hvordan en skrive­feil eller mis­forståelse kan forrykke større strukturer og få enorme konse­kvenser.

Fra et feministisk perspektiv iscene­setter Mai Hofstad Gunnes’ film kollek­tive hand­linger som belyser asso­siative forbin­delser som til sammen danner våre felles fore­stil­linger.

Celler og Vev vises hver hele og halve time.

Mai Hofstad Gunnes (f. 1977) bor og arbeider i Oslo. Hennes kunst­neriske praksis består hoved­sakelig av film og video­installasjon. Hofstad Gunnes har sin utdannelse fra Univer­sität der Künste, Berlin, Center for Contemp­orary Art Kitakyushu, Japan og en MFA fra Kunst­akademiet i Trond­heim, 2004. Hun har hatt solo­utstillinger ved blant annet Entrée, Bergen, Baltic 39, Gateshead/Newcastle, Trondheim Kunst­museum, WIELS Centre d’Art Contem­porain, Brüssel, UKS, Oslo og Taka Ishii Gallery, Tokyo. Hun har deltatt i en rekke gruppe­utstillinger ved blant annet Nasjonal­museet, Oslo, Kunstnernes Hus, Oslo, Kunst­hall Oslo, Kunst­hall Stavanger, CAC Contem­porary Art Center, Vilnius, Litauen, Momen­tum 7, Moss, Temporary Gallery, Köln, Tyskland og Bergen Kunst­hall. Arbeidene hennes er inn­kjøpt av blant andre Nasjonal­museet for kunst, arkitektur og design, Oslo, Spare­bank­stiftelsen DnB, Kultur­rådet, Trond­heim Kommune, Horda­land Fylkes­kommune og Statens veg­vesen.

Celler og Vev er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond og Kulturrådet.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern