Dag for natt
Innside (2023) — Kristin Austreid
Stein (2022) — Kristin Austreid
Gjenskinn (2022) — Kristin Austreid
Øye (2023) — Kristin Austreid
Tre hester (2022) — Kristin Austreid
Oversiktsbilde fra utstillingen Dag for natt (2023) — Kristin Austreid
Kryss (2022) — Kristin Austreid
Tegn (2022) — Kristin Austreid
Glass (2022) — Kristin Austreid
Vrengt innside (2022) — Kristin Austreid
Oversiktsbilde fra utstillingen Dag for natt (2023) — Kristin Austreid
Oversiktsbilde fra utstillingen (2023) — Kristin Austreid

Kristin Austreid
Dag for natt
Salene i andre etasje
23.02.23 – 02.04.23

I utstillingen Dag for natt viser Kristin Austreid en serie malerier som utforsker over­flate og rom gjennom motiver basert på foto­grafi av ulike gjen­stander. Arbeidene befinner seg i et kons­truert spen­nings­felt mellom figurasjon og abs­traksjon.

Kunstneren zoomer inn på flekker, rifter eller andre baga­tell­messige spor i over­flaten som forteller om bruk og tiden som har gått. I maleriene tilfører Austreid optisk forvir­rende kvali­teter og lys­fenomener som indikerer en annen, kanskje digital virke­lig­het. I maleriene er lyset med på å forme motivet. Lyset mani­festeres i over­flatene som reflekt­erende eller gjen­nom­­trengende, og beskriver over­flatene som lukkede eller åpne. Flere arbeider motiveres av over­lap­pende og mot­stridende lys­kilder som skaper subtile logiske brister.

Skisser i form av foto på papir bear­beides for hånd i små tablåer, før dette igjen foto­graf­eres. I vekslingen mellom manuell og digital bear­beiding blir motivet gradvis om­formet og pers­pek­tiver for­styr­res, påvirket av lyset og hva linsen fanger. Med dette materialet som utgangs­punkt for maleriene, fordyper Austreid seg i farge­sjat­teringer og model­lering av over­flater og påfører malingen i tynne lag uten frem­tredende pensel­strøk. Maleriene er det som står igjen etter en lengre prosess hvor tingenes opp­rinnelse og identitet er forskjøvet og formale kvaliteter trer frem. Arbeidene gjen­speiler sammen­filt­ringen av tekno­logiske og manuelle måter å lage bilder på og er et sted for utfors­king av stør­rel­ses­forhold og rom­opp­fat­telse.

Utstillingstittelen viser til en film­teknisk metode, «Day for Night», der en scene som skal simul­ere natt opp­rinnelig filmes i dags­lys. Teknikken skaper et underlig lys som kan opp­fattes som en para­doksal blanding av dag og natt.

Kristin Austreid (f. 1985) bor og arbeider i Bergen. Hun er utdannet ved Kunst- og design­høg­skolen i Bergen med en MFA (2014). Hun har hatt solo­utstillinger ved blant annet Entrée, Bergen, Galleri LNM, Oslo og Hauge­sund Kunst­forening. Hun har deltatt i en rekke gruppe­ut­stillinger ved blant annet Kristian­sand Kunst­hall, Stav­anger Kunst­museum, QB Gallery, Oslo, Kunst­nernes Hus, Oslo i tillegg til Høst­utstillingen og Vest­lands­utstillingen. Austreids arbeider er innkjøpt av blant andre Bergen kommune, Oslo kommune, Equinor Kunst­samling, Hauge­sund Billed­galleris Samling og Burgdorf bys samling, Sveits.

Utstillingen er støttet av Billed­kunstnernes Veder­lags­fond og Kulturrådet.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern