17 Days
17 days (2023) — Ina Hagen
17 days (2023) — Ina Hagen
17 days (2023) — Ina Hagen
17 days (2023) — Ina Hagen
17 days (2023) — Ina Hagen
Oversiktsbilde fra utstillingen 17 days (2023) — Ina Hagen

Ina Hagen
17 Days
Vindussalen
23.02.23—02.04.23

Ina Hagens utstilling 17 Days byr på et bredt emo­sjonelt innhold gjennom et essay presen­tert i tre formater – en bok, en avis og en video.

Teksten er skrevet under hennes prosjekt­opphold i Atelier Kunst­ner­for­bundet. Den starter i en gresk myto­logisk fortel­ling om Persefone og hennes mor, Demeter, gudinne for jordens frukt­bar­het og inn­høsting. Når Persefone blir bort­ført av Hades for å mot­villig bli hans brud i under­verdenen, for­år­saker Demeter, i sin for­tvilelse, hungers­nød blant men­nes­kene for å for­handle med de olym­piske gudene om datterens løs­latelse. Hagens inter­esse ligger i for­tel­lingens beskriv­else av Demeters sorg og hvordan sorgen fungerer som et prisme for fortolk­ning av erfa­ringer og minner.

I utstillingen, gjennom å lese eller lytte til 17 Days, avdekkes videre en rekke referanser og pers­onlige reflek­sjoner gjennom Hagens tekster om sorg, litte­ratur, film, klima­spørsmål, hukom­melse og skyld. De røde trådene i essayet skaper et kart over bak­grunnen for verkets tilbliv­else.

I videoen fletter Hagen sammen klipp fra Equinors reklame­filmer med egne opptak i en kort loop, som led­sages av et lengre lydspor. Lyd­sporet er en opp­lesning av teksten 17 Days, i sin helhet og for flere stemme­leier, som for utstil­lingen er lest av Taylor Alaina Lieben­stein Smith.

I løpet av utstillings­perioden vil Hagen skape en fjerde form til 17 Days gjennom en lese­sirkel åpen for publikum. Det blir i tillegg en visning av video­verket hennes Fire Nation (2021) på loftet hos Atelier Kunstner­forbundet. Mer info om disse arrange­mentene kommer.

Ina Hagen (f. 1989) jobber på tvers av digitale medier, perfor­mance og sosial praksis. Hagen har en BFA fra Kunst­aka­demiet i Oslo, og deltok i 2021 Maumaus Inde­pen­dent Study Program, Lisboa. Hun har deltatt i flere inter­nasjonale forsk­nings- og studio­opphold, blant annet IASPIS i Stock­holm, Capacete i Rio de Janeiro, Brasil, BAR Resi­dency i Barce­lona, Spania og Q21 Creative Work­space i Wien, Østerrike. Hun har stilt ut blant annet på Kunst­halle Wilhelms­haven, Tysk­land, 2021; Bergen Kunst­hall, 2021; Momen­tum10 på Galleri F15, Moss, 2019; Index The Swedish Contem­porary Art Found­ation, Stock­holm, 2019; og Institute for New Con­no­tative Action (INCA), Seattle, USA, 2016. Hagen deltar aktivt i fag­forenings­arbeid, og sammen med kunstneren Daisuke Kosugi, grunnla og drev hun visnings­stedet Louise Dany i Oslo (2016-2020). Siden 2016 har Hagen også jobbet som kritiker, hovedsakelig for Kunstkritikk.

Takk til Parabol studio, Blekksprut’n, Nilz&Otto, NOTAM, Miriam Hansen, Ragnhild Aamås, Viktor Pedersen, Sol Archer, Sille Storihle, Ida Madsen Følling, Nikhil Vettukattil.

Utstillingen er støttet av Atelier Kunstner­forbundet og Notam — Norsk senter for tekno­logi i kunst og musikk.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern