Ro i rett linje
Å strekke linjen I, II, III, IV, V og de like stykker tre III (2023) — Kristin Tårnesvik
Ro i rett linje, oversiktsbilde (2024) — Kristin Tårnesvik

Kristin Tårnesvik
Ro i rett linje
Salene i 2. etasje
11.01.24 — 18.02.24

I utstillingen Ro i rett linje viser Kristin Tårnesvik en rekke nye tegninger med tusj og tørr­pastell på papir og skulpturer i tre. Den intuitive prosessen og lek med abstrakte former er gjennom­gående i hennes kunstnerskap.

Det starter med én strek etter en annen på arket og motivet tegner seg sakte frem uten en klar plan om hvor det skal ende. Tilfeldig­heter som oppstår under­veis i prosessen ønskes velkommen og kan skape et nytt uttrykk som kunst­neren jobber videre med. Tårnesvik er opptatt av å finne en rytme i et lang­somt arbeid og komme på bølge­lengde med materialene. Arbeidsprosessen er en meditativ stund der det bevisste og ubevisste flyter over i hverandre.

Det som skjer her og nå både i arbeidet og i det lange løp er viktig for Tårnesvik. Hun jobber med et verk frem til hun anser det som klart til å vises frem, men hun er likevel ikke opptatt av at arbeidene ender opp som statiske kunst­verk med en gitt plass i historien. Etterpå kan hun usenti­mentalt bearbeide dem videre eller gjen­bruke dem som materialer i nye prosjekter. I utstillingen får dermed både verkene og kunstneren et øyeblikks pause. Bearbeidingen kan spenne fra å tilføre nye streker til å skrubbe tegningene i dusjen og deretter legge på nye lag med tegning, maling eller andre materialer. Materialene kan få en ny funksjon når verkene gjennomgår en slik trans­formasjon. Dette er en dynamisk arbeids­måte kunstneren kjenner fra oppveksten der reparasjon og nøkternt gjenbruk har vært en viktig verdi.

Tårnesvik kaller de abstrakte verkene sine for språk­løse. Det handler om å forlate språket og gå inn i en følelses­verden. Dette knytter seg også til Tårnesviks oppvekst i en sjø­samisk bygd der fornorsk­ningen har stått sterkt. Tradisjons­håndverk og det intuitive møtes i tre­skulpturene som er laget hjemme hos hennes far i Dálves­vággi/Older­dalen. I utstillingen åpner disse også opp for en åndelig­het og en sfære der tid og sted opphører.

Kristin Tårnesvik (f. 1964) er norsk-samisk kunstner fra Gáivuotna/Kåfjord, bosatt i Oslo. Hun er uteksaminert fra avdeling for fotografi ved Kunst­høgskolen i Bergen i 2004. Hun jobber innen mange ulike medier og formater; fra tegning, grafikk, skulptur, foto, video til instal­lasjons­baserte verk. Bakgrunnen for arbeidene er ofte tema som kultur­arv og kulturell hukom­melse, samt refleksjon over tid og manuelt arbeid. Tårnesvik har deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland, blant annet på Samisk senter for samtids­kunst, Stavanger kunst­museum, Tromsø Kunst­forening, RAM, Stenersen­museet, Nikolay Kunst­hall Danmark, Akershus Kunstner­senter, Performa New York, Entrée og Fotogalleriet. Hun har utført flere utsmyk­nings­oppdrag og verkene hennes er innkjøpt av blant andre Norsk Kultur­råd og Sametinget.

Utstillingen har mottatt støtte fra Kultur­rådet, Billed­kunst­nernes veder­lags­fond og Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern