Malerier og tegninger
Malerier og tegninger, oversiktsbilde (2024) — Steinar Elstrøm

Steinar Elstrøm
Malerier og tegninger
Kabinettet
11.01.24 – 18.02.24

Steinar Elstrøm stiller ut malerier og tegninger, alle utført i 2023. Bildene har blitt til som en rekke innfall, uten åpenbar sammen­heng. Hvert bilde er ferdig­stilt, sendt til inn­ramming, pakket og lagret. Dette har forhindret mulig­heten for å vurdere bildene i forhold til hverandre og som samlet virkning. Årsaken er ønsket om å utføre hvert bilde separat, ut ifra dets særegne iboen­het, uten en felles estetisk standard. Bildene vil forhåp­entligvis sprike i flere retninger. Utgangs­punktet for bildene er ofte syner som raskt nedtegnes, som så utføres gjennom omsten­delige, famlende og feilende prosesser for å klargjøre motivet. I tillegg, håpet om at noe skal oppstå som ikke er beregnet, men som kommer fordi tilfeldighets­spillet mulig­gjør noe ukjent.

Steinar Elstrøm (f. 1955) er utdannet ved Statens hånd­verks- og kunst­industri­skole, Oslo (19781980) og Statens kunst­akademi, Oslo (19801984). Han har virket som lektor på Institutt for Farge inntil ned­leggelsen i 2005 og undervist i gruppe­kritikk, tegning og veiledning ved Kunst­høg­skolen i Oslo (19902022). Han har deltatt på større gruppe­utstillinger på museer og gallerier, vist arbeider på Lhasa universitet i Tibet (2004) og stilt ut separat i norske gallerier, bl.a. en rekke ganger i Kunstner­forbundet, senest 2013. Han har vært tildelt utsmyknings­oppdrag, og arbeidene hans er innkjøpt til offentlige og private samlinger hos Nasjonal­museet, KODE og Storebrands kunst­samling.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern