The Hand Smells Of Fear
Witch Rising (2023) — Linn-Mari Staalnacke
Beast Blanket (2023) — Linn-Mari Staalnacke
How To Make The Devil Stop Dancing (2023) — Linn-Mari Staalnacke
Duality (2023) — Linn-Mari Staalnacke
oversiksbilde fra utstillingen (2024) — Linn-Mari Staalnacke

Linn-Mari Staalnacke
The Hand Smells Of Fear 
Kabinettet
22.02.24 – 07.04.24

Tittelen på Linn-Mari Staalnackes utstilling av nye malerier viser til det nonverbale språket, som hun ser på som erfaringsbasert. Staalnackes maleriske praksis kretser rundt spørsmål relatert til identitet og kultur, og hva som ligger i dikotomien lys og mørke. Kunstneren er født og oppvokst i Finnmark, og en stor del av hennes billed­verden har sin opprinnelse i kulturen og omgivelsene på hjemstedet.

Naturen forbindes med det mytologiske og magiske, fargene og det omsluttende lyset og mørket. I maleriene framstilles abstraherte og oppløste landskap i grenselandet mellom virkelighet og fantasi. Scenene som spilles ut på lerretet, kan fortone seg som ritualistiske og absurde.

Staalnackes arbeider utforsker også menneskelige lag, fra det man omgir seg med gjennom et liv, og hva man lever med til daglig. Når man lever mellom venner, mens verden er i konflikt og brenner. Frykten og trøsten. Resultater fra disse utforsk­ningene kommer frem i verkene både som meta­forer og bokstav­elige ytringer.

Linn-Mari Staalnacke (f. 1983, Alta, Sápmi) jobber hovedsakelig med maleri, og har utdanning fra Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) og Gerrit Rietveld Academie i Nederland, hvor hun ble tildelt Gerrit Rietveld Fine Art Award for sin avgangs­utstilling. Staalnacke har deltatt på Høst­utstillingen flere ganger, har stilt ut i inn- og utland, sist på Galleri H10, Skien i 2022, Nitja senter for samtids­kunst i 2021 og Alta kunst­forening i 2020. Hennes verk er innkjøpt av Oslo kommunes kunstsamling.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern