Mellom funksjon og fiksjon
Oversiktsbilde fra utstillingen "Mellom funksjon og fiksjon" (2024) — Liv Blåvarp
Dyp (2024) — Liv Blåvarp
Sand  (2024) — Liv Blåvarp
Soft (2023) — Liv Blåvarp
Mørk Venus (2023) — Liv Blåvarp
Brus (2020) — Liv Blåvarp
Munn  (2022) — Liv Blåvarp
Dvale (2023) — Liv Blåvarp
Fugl (2024) — Liv Blåvarp
Mørketid  (2024) — Liv Blåvarp
Gult kammer (2018) — Liv Blåvarp
Ras (2023) — Liv Blåvarp
Hreun (2023) — Liv Blåvarp

Liv Blåvarp
Mellom funksjon og fiksjon
Vindussalen
11.4.–26.5.2024

Siden debututstillingen sin i Kunstner­for­bundet i 1988 har Liv Blåvarp markert seg som en av Norges mest sentrale kunst­hånd­verkere gjennom sitt konse­kvente arbeid med skulp­turelle smykker i stort format.

Et sentralt aspekt ved Blåvarps kunst­ner­skap er hennes utforskning av hvordan objektets form forholder seg til kroppen. Hennes smykker kjennetegnes av en unik fleksibilitet, der materialet transformeres og levendegjøres for betrakteren på en kroppslig måte.

Det bærende materialet i kunstnerens arbeider er tre, høstet så vel lokalt og som globalt. I utstillingen benytter hun seg av et bredt spekter av treverk, inkludert osp, lønn, laur­bærtre, kirse­bær­tre, iben­holt og mahogni i sine smykker. Disse settes opp mot andre elementer som bein­materiale, hval­tenner og avis­papir, i sammen­setninger som ytter­ligere forsterker komp­leksi­teten og dybden i Blåvarps arbeider.

Form og funksjon er drivende elementer i Blåvarps kunst­neriske prosess, de dyna­miske smykkene vokser fram gjennom beve­gelse, gjen­tagelse og eksperi­men­tering med over­flater og farger, der hvert enkelt verk må leses som en individuell fortelling.

Liv Blåvarp (f. 1956) er utdannet ved Statens hånd­verks- og kunst­industri­skole (1979-1983), etterfulgt av studier ved Royal College of Art i London (1983-1984). Hun har markert seg innen moderne smykke­kunst og hennes smykker har blitt vist i separate og kollektive utstillinger i gallerier og museer over hele verden.

Blåvarps arbeider har blitt innkjøpt av en rekke institusjoner og samlinger, inkludert Die Neue Sammlung i München, Power­house Museum i Sydney, Cooper-Hewitt National Design Museum, New York, Kunst­gewerbe­museum, Berlin, National­museum, Stock­holm, National Museum of Scotland, Edin­burgh, Röhsska museet, Gøteborg, Lille­hammer Kunst­museum, KODE, Bergen, Norden­fjeldske Kunst­industri­museum, Design­museum Danmark, Trond­heim, og Nasjonal­museet, Oslo. Hun har mottatt flere priser og utmerk­elser, inkludert Jacob-prisen, Norsk Form, Torsten og Wanja Søderbergs Nordiske Designpris, Bayerische Staats­preis, og i 2003 mottok hun Prins Eugenes medalje fra H.M. Kong Carl XVI Gustaf av Sverige for fremragende kunstnerisk virke.

Torsdag 2. mai blir det kunstner­samtale med Liv Blåvarp og kunst­historiker Jorunn Veiteberg.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern